nedeľa - 1. októbra, 2023

Tag Archives: ZÁKAZ

Žilina upozorňuje na zákaz vypúšťania lampiónov na území mesta

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žilina, sa zakazuje vypúšťať lampióny šťastia, lietajúce lampióny alebo neobsadené voľné balóny. V záujme občanov, bezpečnosti a zachovania čistoty mesta platí zákaz vypúšťania lampiónov …

Prečítať viac »