štvrtok - 18. apríla, 2024
, Žilina upozorňuje na zákaz vypúšťania lampiónov na území mesta

Žilina upozorňuje na zákaz vypúšťania lampiónov na území mesta

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žilina, sa zakazuje vypúšťať lampióny šťastia, lietajúce lampióny alebo neobsadené voľné balóny.

V záujme občanov, bezpečnosti a zachovania čistoty mesta platí zákaz vypúšťania lampiónov na území mesta. K tomuto kroku pristúpilo mesto po opakovaných skúsenostiach a množstve sťažností zo strany občanov. K zákazu pristúpilo mesto po dlhoročných negatívnych skúsenostiach z rôznych podujatí, na ktorých sa takéto lampióny vypúšťali. Samotný dôsledok sa odzrkadlil na poriadku a čistote v meste a jeho okolí. Množstvo sťažností prichádzalo aj od občanov z celého mesta, najmä zo širšieho centra. Mestské zastupiteľstvo v roku 2016 schválilo všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zakazuje vypúšťanie tzv. lampiónov šťastia. Nejde však len o priadok, ale aj bezpečnosť. Neraz sa stalo, že vypustený lampión spôsobil požiar, našťastie zatiaľ nie v Žiline.

Zdroj: mesto Žilina

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Modré hory akustik, Barmuseum: Modré hory akustik

Barmuseum: Modré hory akustik

Projekt festHUDOBNE pokračuje a druhou skupinou, ktorú si pre vás pripravili v Barmuseu, sú nezameniteľný …