pondelok - 22. apríla, 2024
, V Žaškove pripravujú projekt vybudovania obecného múzea
Zdroj: Miroslav Žabenský

V Žaškove pripravujú projekt vybudovania obecného múzea

Na svoju bohatú a pestrú minulosť a folklórne prejavy sú Žaškovci právom hrdí. Veď tá patrí medzi najvýraznejšie prvky kultúrneho dedičstva obce a je reprezentovaná známou folklórnou skupinou Trnkári, pôsobiacou už od roku 1958, detským súborom Trnkárik či tradíciou ľudových hudieb, siahajúcou do 19. storočia. Kto by nepoznal známe žaškovské melódie ako „Dievčatko oravskô“ či „Cez ten Žaškov“ v podaní nie menej známeho speváka Jaroslava Zápotočného. Na svoju folklórnu tradíciu vsadili aj projektom s názvom „Pod jednou strechou“.

Projekt vybudovania obecného múzea a sprievodných aktivít je s rozpočtom 35 tisíc euro sčasti kofinancovaný z prostriedkov Európskej únie a zo Štátneho rozpočtu SR prostredníctvom programu Interreg V-A 2014-2020. Cezhraničným partnerom je Moravský Žižkov, s ktorým Žaškov spolupracuje od roku 2011, kedy zástupcovia obidvoch obcí podpísali dohodu o partnerstve. Aktuálny projekt je však prvým spoločným úspešným rozvíjaním vzájomnej spolupráce.

Jeho cieľom sa stalo zachovať a zatraktívniť kultúrne dedičstvo obcí, dať mu dôstojný priestor a tak prezentovať,  propagovať a sprístupňovať tradičné  hodnoty obyvateľom i návštevníkom. Zámer nájsť jedno miesto, „jednu strechu“,  kde by boli všetky tieto prejavy sústredené, dal názov i celému projektu. Dnes často pre súčasníka už nepotrebné a zapadnuté predmety dennej spotreby, pracovné nástroje či mobiliár – tradičné vybavenie a nábytok, krojové súčasti i historické fotografie tak nájdu svoje dôstojné miesto v novom objekte Obecného múzea. V typickej žaškovskej drevenici budú zriadené spolu tri expozície. Prvá bude zameraná na prejavy tradičnej kultúry a bude ju predstavovať dobovo zariadená predná izba s pripomienkou na remeselné tradície Žaškova v podobe pracovných nástrojov kolárov, kováčov, kolovratákov či zariadení používaných pri spracovaní ľanu. Do samostatného priestoru budú inštalované dokumenty a dobové fotografie zachytávajúce dejiny obcí, ich folklórne prejavy, tradičný odev a históriu i súčasnosť jej nositeľov.  Treťou bude expozícia cezhraničnej spolupráce prezentujúca doterajšiu spoluprácu Žaškova a Moravského Žižkova.

Priestor okolo drevenice chce starosta obce Milan Pavlovčík využívať na sprievodné prezentačné podujatia, folklórne stretnutia, predvádzanie a výuku pôvodných remesiel. „Drevenica i priestor okolo nej bude slúžiť nielen návštevníkom a turistom, ale stane sa i miestom kontaktu miestnych obyvateľov a najmä detí s vlastnou minulosťou a kultúrnym dedičstvom“ – dodáva.

Hrubú stavbu plánuje obec prostredníctvom svojho sociálneho podniku dokončiť na jeseň, prípadne do konca tohto roka. V septembri je však už pri novom objekte naplánovaný dvojdňový program dní kultúrneho dedičstva pod názvom Oživené príbehy minulosti. Deti zo Žaškova a Moravského Žižkova spoznajú tradičné hry v prírode, naučia sa nové ľudové piesne i tance a na tvorivých dielňach sa  zoznámia aj s ľudovými remeslami a technológiou výroby.  Folkloristi zo Žaškova budú naopak hosťami na Zarážání hory – tradičnom podujatí vinárskeho roku v Moravskom Žižkove. Zameranie projektu práve na prezentáciu bohatého kultúrneho dedičstva obidvoch obcí podporí aj vydanie pracovného zošita pre deti. Prostredníctvom neho sa interaktívnymi úlohami bližšie zoznámia s významnými a typickými vybratými javmi tradičnej duchovnej i materiálnej kultúry, históriou a s jej jedinečnými prvkami a podobami.

Zdroj: Miroslav Žabenský

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Jarná očista, Jarná očista mesta spojila Martinčanov, ktorým nie je okolie ľahostajné

Jarná očista mesta spojila Martinčanov, ktorým nie je okolie ľahostajné

V piatok a sobotu 12.-13. apríla ulice mesta Martin zaplnilo množstvo detí a žiakov z …