sobota - 22. júna, 2024
, V Žiline pribudnú nové názvy ulíc
Foto: Mesto Žilina

V Žiline pribudnú nové názvy ulíc

V žilinských mestských častiach pribudnú onedlho nové adresy. Rozhodli o tom žilinskí mestskí poslanci na svojom včerajšom zasadnutí schválením nového všeobecne záväzného nariadenia. V Žiline tak vznikne desať nových ulíc, tri námestia, jeden park a jedno schodisko.

V Žiline vznikne desať nových ulíc

Jedno z novovzniknutých námestí, ktoré je ohraničené Ulicou republiky, Ulicou 1. mája a Sadom na Studničkách, bude pomenované podľa Tomáša Garrigue Masaryka, prvého prezidenta Československej republiky. Ďalšie nové námestie pribudne v mestskej časti Bôrik a bude niesť meno žilinského rodáka, básnika a prekladateľa Jána Frátrika. Budúce centrálne námestie je vymedzené ulicami Nešporova, Čulenova, Kraskova a Alexandra Rudnaya. Po novom bude mať svoje pomenovanie aj existujúce schodisko, ktoré spája Františkánske námestie a Ulicu Andreja Kmeťa, poslanci schválili jeho názov ako Františkánske schody.

Na sídlisku Hájik pribudne Lannurienovo námestie. Ide o vnútroblok medzi Baničovou a Stodolovou ulicou. Budatínske farebné ulice po novom doplní novovybudovaná Strieborná ulica, ktorá smeruje z ulice Na lány východne od Bielej ulice. Pribudne tu tiež Budatínska ulica, ktorá vznikla premenovaním východnej časti ulice Na lány v úseku medzi ulicami Biela a Hnedá. Novovzniknutá ulica v Brodne, ktorá odbočuje z ulice Na Tobolky medzi ulicami Cezpoľná a Orčiešová sa bude po novom volať Levanduľová ulica. V Bytčici ponesie nové označenie viacero ulíc. Pribudne tu ulica Do Rosiny, Figurova ulica, Hallonova ulica a Révaiovská ulica. V Trnovom pribudne Park svätého Juraja, ulica Pri ihrisku a Slnečnicová ulica. Na sídlisku Hliny sa pomenovala existujúca ulica, ktorá odbočuje z Hlinskej ulice medzi ulicami Bajzova a Centrálna smerom na východ a bude niesť názov Lenčova ulica.

Mesto chce obmedziť používanie jednorazových plastových výrobkov

V ďalšom bode programu sa poslanci venovali návrhom na obmedzenie používania jednorazových plastových výrobkov na akciách mesta. Dohodli sana používaní papierového alebo kompostovateľného riadu ako náhrady plastovej verzie. Odsúhlasili tiež vstup mesta do Smartcities klubu, čo v praxi znamená, že sa Žilina stane členom originálnej neformálnej platformy slúžiacej na výmenu skúsenosti a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi pri príprave stratégií a programov na ceste k Smart City. „Analýzy, ktoré sú prepojené s realizáciou musia byť založené na odbornosti a rozvážnej príprave. Preto má mesto záujem byť členom silného zoskupenia odborníkov, výrobcov, vývojárovči predstaviteľov moderných a inteligentných miest,“ vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Mestský zastupiteľský zbor schválil rovnako aj správu o činnosti Mestskej polície v Žiline a vzal na vedomie koncepciu jej rozvoja do roku 2022. Mestská polícia chce podľa slov jej náčelníka Petra Mišejkudo štyroch rokov navýšiť personálny stav o 20 policajtov a otvoriť druhú budovu na sídlisku Vlčince. „Mohlo by tu vzniknúť nové oddelenie pre časť sídliska Vlčince, sídlisko Solinky, mestské časti Mojšova Lúčka, Rosinky a okolie Vodného diela Žilina. Výkon služby mestských policajtov by sa teda preniesol aj do týchto častí. Ale taktiež chceme zvýšiť bezpečnosť v centre mesta, hlavne počas nočných hodín v piatky a soboty,“ uzavrel náčelník Mestskej polície v Žiline.

Ďalšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Žiline je naplánované na 17. septembra.

Zdroj: Mesto Martin

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …