sobota - 18. mája, 2024
, V Žilinskom kraji zvyšujú kvalitu vzdelávania

V Žilinskom kraji zvyšujú kvalitu vzdelávania

V Žilinskom samosprávnom kraji vyvrcholili už po deviatykrát krajské oslavy dňa učiteľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. V priestoroch Slovenského komorného divadla v Martine 30. marca 2015 udelil žilinský župan Juraj Blanár pamätnú plaketu a ďakovný list 63 pedagogickým zamestnancom.

„Zosobnením múdrosti bol pre mňa vždy pán učiteľ a pani učiteľka. Som preto nesmierne poctený, že aj ja dnes môžem oceniť prácu ľudí, ktorí pôsobia v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže a sú múdrymi a skúsenými učiteľmi,“ uviedol J. Blanár. Medzi ocenenými boli pedagógovia z regiónov Liptova, Turca, Kysúc, Horného Považia a Oravy, ktorí svojou každodennou prácou prispievajú k neustálemu zvyšovaniu kvality vzdelávania a tým k rozvoju celého Žilinského kraja.

Župa významne podporuje oblasť školstva a získava pre ďalší rozvoj finančné prostriedky nielen z vlastného rozpočtu, ale aj z grantových programov a projektov Európskej únie. „V tomto roku dávame pre oblasť školstva 64,5 milióna eur a už teraz máme naplánované opravy a rekonštrukcie v hodnote ďalších viac ako milión eur, vďaka ktorým zlepšíme podmienky a prostredie, v ktorom učitelia vzdelávajú naše deti,“ informoval predseda ŽSK.

V roku 2014 sa stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinskej župy zapojili do európskej výzvy „Moderná stredná škola“ a 12 z nich získalo finančné príspevky vo výške 1,8 milióna eur, ktoré aj v tomto školskom roku použijú na inováciu laboratórií a odborných učební. „Napríklad Gymnázium Viliama Paulinyho – Tótha v Martine tak bude vybavené šiestimi novými a inovatívnymi laboratóriami a odbornými učebňami pre výučbu prírodovedných predmetov s moderným technologickým vybavením. Zrealizované projekty prinášajú zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia škôl a tiež samotného vyučovania. Sme hrdí na naše školy a našim učiteľom sa v nich dobre učí aj vďaka novým pomôckam, prístrojom a učebniciam. Nesmierne si vážim ich nasadenie, s ktorým k práci pristupujú a všetci by sme im mali každodenne ďakovať za to, že sú takzvanými sprievodcami našich ďalších generácií,“ dodal J. Blanár.

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 16 gymnázií, 47 stredných odborných a spojených škôl a jedného konzervatória. Spolu na školách pôsobí 2 713 pedagogických a 931 nepedagogických zamestnancov, ktorí sa spoločne starajú a odovzdávajú svoje dlhoročné skúsenosti 26 753 žiakom.

Zdroj: ŽSK

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *