streda - 28. februára, 2024
, Vajanského Martin 2016

Vajanského Martin 2016

Turčianske kultúrne stredisko v Martine je už dlhé roky organizátorom krajskej súťaže Hviezdoslavovho Kubína – najstaršej a najprestížnejšej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých na Slovensku. Od roku 1996 sa táto krajská súťaž v Žilinskom kraji nazýva Vajanského Martin. Pomenovaná je po najstaršom synovi Jozefa Miloslava Hurbana – Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom.

O Vajanského básnickej tvorbe vieme, že posunula vývin slovenskej poézie dopredu. Už vo svojom vynikajúcom debute Tatry a more sa dokázal vymaniť z romantickej štúrovskej predstavy poézie. O Vajanského prozaickej tvorbe zasa vieme, že bola mnohostranná. Napísal rozprávky, novely, črty i romány zo všetkých spoločenských vrstiev vtedajšieho slovenského života. Zážitky z ciest po Európe spracoval v pútavých cestopisoch. Tento významný slovenský spisovateľ, redaktor, literárny kritik, publicista, ideológ a politik, výrazná postava slovenskej kultúry, ale i národného a politického života druhej polovice 19. storočia zomrel v roku 1916 v Martine, kde je na Národnom cintoríne aj pochovaný. V tomto roku si pripomíname 100. výročie jeho úmrtia.

Vajanského Martin 2016 je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi a partnermi podujatia sú Slovenská národná knižnica, Slovenské komorné divadlo Martin a Matica slovenská.

O popularite Hviezdoslavovho Kubína na Slovensku niet pochýb. Dôkazom je aj vysoká účasť: 104 súťažiacich jednotlivcov a 3 kolektívy na tohtoročnom krajskom kole Žilinského kraja, ktorí si zmerajú svoje sily počas troch májových dní. Prvý deň (2. máj) patrí súťažiacim zo základných škôl. Podľa veku sú rozdelení do 3 kategórií, ktoré osobitne hodnotia trojčlenné odborné poroty, ich členovia sú zástupcami rôznych regiónov, aby súťaž bola objektívna. Druhý deň (3. máj) súťažia študenti stredných škôl a dospelí od 20 rokov. Obidva „recitátorské“ dni sa uskutočnia v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Tretí súťažný deň (4. máj) sa predvedú v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine detské recitačné kolektívy a divadlá poézie – s priemerným vekom účinkujúcich členov súboru do 15 rokov a divadlá poézie a recitačné kolektívy – s priemerným vekom účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov.

Poslaním súťaže je podporovať a rozvíjať literárne hodnoty, literárne poznanie, tvorivosť a predstavivosť interpretov, kultivovať slovenský jazyk, reč, pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote. Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti. Výkony súťažiacich jednotlivcov a kolektívov hodnotí odborná porota (spolu 18 porotcov vo všetkých kategóriách), ktorá rozhodne o tom, kto bude reprezentovať Žilinský kraj na celoslovenskej súťaži 62. ročníka Hviezdoslavovho Kubína, organizovanej Národným osvetovým centrom, 22. – 25. júna v Dolnom Kubíne.

, Vajanského Martin 2016

Autor: Monika Ondrušová/manažér ZUČ pre umelecké slovo a hudbu v TKS v Martine
Foto: oficiálny plagát, regionzilina.sk

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Zaujíma vás ľudová kultúra? Pozrite si prehliadku folklórnych kolektívov

Zaujíma vás ľudová kultúra? Pozrite si prehliadku folklórnych kolektívov

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje 23. septembra 2017 krajskú postupovú …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *