nedeľa - 14. júla, 2024
Martin, Verejná diskusia na tému vizuálny smog v Martine

Verejná diskusia na tému vizuálny smog v Martine

Útvar hlavného architekta mesta Martin organizuje dňa 31. januára o 15.00 h verejnú diskusiu v obchodnom centre Galéria na tému vizuálny smog v pamiatkovej zóne mesta Martin.

Martin, Verejná diskusia na tému vizuálny smog v Martine

Kvalita verejných priestorov je jedným z hlavných aspektov vplývajúcich na život všetkých obyvateľov mesta a jeho návštevníkov. Súčasťou verejných priestorov nie sú len chodníky, spevnené plochy, zeleň, mobiliár či herné prvky, ale aj reklama vo svojich rôznych podobách.

Reklama je bežnou súčasťou prezentácie podnikov i inštitúcií. Slúži primárne na propagáciu daného subjektu alebo jeho služby, produktu či špecifickej činnosti. Je to komunikačný prvok. Kvalita reklamy je však dlhodobým problémom, ktorý negatívne vplýva na obraz tohto prvku vo verejnom priestore. Väčšinou ho tvorí nesúrodá zmes rozličných tvaroch, farieb a veľkostí. Prekážajú v pohľadoch, zakrývajú veľké časti fasád objektov, odpútavajú pozornosť vodičov na cestách. Vytvárajú obraz, ktorý je často v protiklade s rozvojovým smerovaním mesta. Otázny je taktiež priamy dopad exteriérových reklám na cieľové skupiny v dobe sociálnych sietí, kedy je možné s reklamou narábať efektívnejšie a cielene. Preto sa dnes stáva vizuálny smog synonymom reklamy. Verejný priestor je presýtený nízkou vizuálnou a koncepčnou kvalitou, ako aj celkovým počtom reklám. Napriek tomu má reklama potenciál byť lepšou a prispieť k celkovej kultivácií mestského prostredia. Nie je to však možné bez jasne stanovených pravidiel.

Cieľom manuálu regulácie vizuálneho smogu je definovať strategický rozvoj (dlhodobá vízia) a základné pravidlá pre vizuálnu komunikáciu – prezentáciu vo verejnom priestore (krátkodobá vízia). Na jednej strane ide o zníženie nadmerného počtu reklamných prvkov, a na strane druhej k nastaveniu jasných pravidiel pre umiestňovanie reklamných prvkov vo verejnom priestore. Hlavným princípom je umiestňovať reklamu a zariadenia vo vhodnom merítku, počte a v kvalitnom vizuálnom prevedení. Dôležitým aspektom je aj odlišovanie rôznych typov reklamných prvkov a ich poloha v rámci časti mesta a konkrétneho miesta. Súčasťou manuálu sú aj vizuálne pomôcky pre ľahšie pochopenie problematiky a súbor dobrých a zlých príkladov z praxe.

Zámerom mesta je pozitívne vplývať a zvyšovať kvalitu prostredia pre svojich obyvateľov. Reklama je jedným z prvkov, ktorých regulácia k tomu môže významne pomôcť. Tento dokument má ambíciu stať sa východiskom jednotného prístupu mesta v oblasti reklamy. Regulácie a pravidlá vychádzajú z platných legislatívnych rámcov. Všetkým zúčastneným – obchodníkom a prevádzkovateľom, poskytovateľom vonkajšej reklamy, majiteľom nehnuteľností a úradom – má tento dokument hlavne pomáhať a slúžiť pri navrhovaní a umiestňovaní kultivovanej reklamy v meste.

Zdroj: Mesto Martin

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

MS v hokejbale juniorov, Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Mesto Žilina pozýva na Majstrovstvá sveta v hokejbale 2024, ktoré sa uskutočnia už od 4. …