utorok - 16. apríla, 2024
, Vo Vydavateľstve Matice slovenskej vyšlo jedinečné knižné dielo Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky – História a súčasnosť
Foto: Matica slovenská

Vo Vydavateľstve Matice slovenskej vyšlo jedinečné knižné dielo Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky – História a súčasnosť

Vo Vydavateľstve Matice slovenskej vyšlo jedinečné knižné dielo Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky – História a súčasnosť. Monografiu napísal spisovateľ Juraj Hradský, ktorý bol v minulosti príslušníkom tejto elitnej jednotky.

„Publikácia vznikala počas dlhšieho časového obdobia, keďže som nechcel vytvoriť iba akúsi technokratickú príručku, ale priblížiť tento elitný útvar čitateľom v historických súvislostiach, hlavne pokiaľ ide o naše územie od obdobia Uhorského kráľovstva až podnes. Podstatná časť je ale zameraná na históriu Čestnej stráže (Hradní stráže) od roku 1918 po súčasnosť,“ priblížil autor knihy Juraj Hradský, ktorý má v portfóliu viacero zaujímavých historických monografií, najmä o historických zbraniach či o dejinách hlavného mesta SR Bratislavy. Okrem publicistiky sa venuje aj výtvarnému umeniu. Podľa jeho výtvarných návrhov boli zhotovené zbrane pre Čestnú stráž prezidenta SR (ČS PSR) v historických uniformách, ako i šabľa pre dôstojníkov ČS PSR Model 1998 (M-98).

Pre samotnú Čestnú stráž ide o úplne prvú publikáciu, ktorá sa venuje jej dejinám a osobnostiam, ale aj výzbroji a výstroji či rôznym aktivitám jej príslušníkov. „Obsah knihy nás napĺňa hrdosťou, že i ČS PSR je súčasťou histórie budovania štátneho ceremoniálu na najvyššej úrovni. Zároveň tento ceremoniál rozvíjame a budujeme pre budúcnosť a zachovanie našich novodobých tradícií. Je to prvá publikácia, ktorá dáva verejnosti informáciu o organizácii, zákonných povinnostiach ČS PSR a akým spôsobom ich tento útvar napĺňa. Čitateľom približuje kniha históriu a úlohy čestných stráží, ale i dôvod a potrebu mať protokolárne ceremoniálne jednotky v novodobej histórii štátov,“ zdôraznil veliteľ Čestnej stráže prezidenta SR plukovník Branislav Vavrinec. Monografiu oficiálne prijme prezidentka SR Zuzana Čaputová po skončení tzv. lockdownu.

Autor publikácie predstavuje Čestnú stráž prezidenta SR predovšetkým ako jeden z atribútov slovenskej štátnosti. Jej história siaha k počiatkom konštituovania prvej Česko-Slovenskej republiky, avšak korene osobných stráží nachádzame v dávnej minulosti. Knižné dielo sprevádza čitateľa dejinami telesných stráží a ich pokračovateľov – čestných stráží, ktoré dodnes neodmysliteľne patria k oficiálnej symbolike moderných štátov. Osobitne sa zameriava na dejiny osobných stráží v Uhorsku a na čestné stráže prezidentov ČSR a Slovenskej republiky. Kniha je obohatená o množstvo zaujímavých ilustrácií a informácií o kolorite týchto elitných jednotiek.

Zdroj: Matica slovenská

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Modré hory akustik, Barmuseum: Modré hory akustik

Barmuseum: Modré hory akustik

Projekt festHUDOBNE pokračuje a druhou skupinou, ktorú si pre vás pripravili v Barmuseu, sú nezameniteľný …