sobota - 18. mája, 2024
, Vyučovanie sa začalo aj deťom v Univerzitnej nemocnici Martin
Foto: Univerzitná nemocnica Martin

Vyučovanie sa začalo aj deťom v Univerzitnej nemocnici Martin

Vyučovanie v novom školskom roku 2019/2020 sa v pondelok začalo aj deťom v Univerzitnej nemocnici Martin. Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Martine vzdeláva hospitalizované deti už od roku 1962. Za ten čas sa učitelia a vychovávatelia venovali už viac ako 100-tisíc žiakom. Ročne odučia zhruba 1000 detí v základnej škole a 800 až 900 v materskej škole a školskom klube detí (do ktorého sa zaraďujú aj stredoškoláci).

Martinská škola v bielom je najväčšou školou pri zdravotníckom zariadení v Žilinskom kraji a jej úlohou je zabezpečiť školopovinným deťom kontinuitu pri vyučovaní v čase hospitalizácie v takej miere, v akej to dovoľuje ich zdravotný stav. Žiaci na hodinách jednotlivých predmetov nadväzujú na posledné učivo, ktoré preberali vo svojej škole. Pedagógovia deti vyučujú buď individuálne pri lôžkach, alebo v triedach. „Učíme na všetkých oddeleniach UNM, na ktorých sú hospitalizované deti. Pokrývame vzdelávací proces v dopoludňajších hodinách, deti sa denne učia jeden až tri predmety. Popoludní je to činnosť detí v školskom klube, kde si kreslia, vytvárajú rôzne darčeky a tak trávia voľný čas,“ priblížila vzdelávací proces Mgr. Renáta Šmáliková, riaditeľka Základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení. Martinská nemocnica má veľkú spádovú oblasť, pedagógovia tu vzdelávajú žiakov z celého Slovenska.  „Klasickú triedu máme na oddelení detskej psychiatrie, kde je aj ozajstný školský režim,“ dodáva R. Šmáliková. Kmeňové školy hospitalizovaných detí informujú, že vo vyučovaní pokračujú aj v nemocnici, takže nebudú mať vymeškané hodiny. Deti dostávajú aj domáce úlohy, aby veľmi poľavili a nezleniveli a takisto aj známky, ktoré majú rovnakú hodnotu ako tie v klasickej škole.

Napriek tomu, je škola v nemocnici iná, ako klasická. „My nie sme len pedagógovia, sme terapeuti, kamaráti, tí, ktorí deti vypočujú. Máme čas venovať sa každému individuálne. Nie je to náplň práce, ktorú máme danú na papieri, ale vyplýva z veľkej oddanosti celého nášho kolektívu. Pretože učiť v nemocnici nie je také  jednoduché, ako by si niekto mohol myslieť. Stretávať každý deň choré deti a aj veľmi ťažko choré deti, je práca náročná a vyžaduje si veľkú empatiu, erudovanosť a veľké srdce,“ uzavrela riaditeľka školy Renáta Šmáliková.

Zdroj: Univerzitná nemocnica Martin

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Centrum národnej kultúry, Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Pridajte sa k oslavám Dní mesta Martin 2024! Od 14. do 16. júna sa v …