nedeľa - 14. júla, 2024
, Žilina grantami podporí aktivity občanov a občianskych združení

Žilina grantami podporí aktivity občanov a občianskych združení

V piatok, 26. februára, sa na Radnici mesta uskutočnila tlačová konferencia za prítomnosti primátora mesta Žilina Igora Chomu, počas ktorej sa zaoberalo aktuálnymi témami mesta.

Aj tento rok mesto Žilina podporí rôzne aktivity občanov a občianskych združení. Aktivity sa týkajú nasledovných oblastí: kultúra, šport, sociálna a zdravotná starostlivosť. Financie z grantovej dotácie sa dajú využiť len na aktivity v tomto kalendárnom roku. Projekty, ktorú budú predložené, budú hodnotené odbornými grantovými komisiami. Tieto komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a nezávislých odborníkov, ktorí projekty odporúčajú na schválenie alebo neschválenie s ohľadom na limity financií vyčlenených na dotácie. Uzávierka pre zasielanie grantových formulárov pre športové dotácie je 21. marec, pre ostatné oblasti 11. apríl. Schválené projekty mesto zverejní do 4. mája na svojich internetových stránkach. Dôležité informácie ku poskytnutiu dotácií možno nájsť na oficiálnom webe mesta v sekcii „Grantový systém“ alebo „Športové dotácie“.

V záujme zabezpečenia verejného poriadku, čistoty v meste ako aj v záujme ochrany zdravia a majetku občanov mesta, poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili na zasadnutí, 15. februára, všeobecné záväzné nariadenie, ktoré zakazuje vypúšťanie lampiónov. Za porušenie zákazu hrozí pokuta za priestupok vo výške 33 eur pre fyzickú osobu a pre právnickú osobu sa môže pokuta vyšplhať až do výšky 6 638 eur. Zároveň poslanci Mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí, 15. februára, schválili všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zakazuje používať zábavné pyrotechnické výrobky s výnimkou 1. januára a 31. decembra príslušného roku.

Mesto Žilina sa zaoberalo aj otváracím časom prevádzok v meste. Všeobecne záväzné nariadenie nemôže definovať konkrétne kritériá/povinností, ktoré má podnikateľ splniť. Jasne však definuje, že prevádzkový čas na rámec všeobecného prevádzkového času podľa tohto článku môže mestské zastupiteľstvo určiť konkrétnej prevádzke na základe odôvodnenej žiadosti podnikateľa t. j. podnikateľ bude povinný v žiadosti odôvodniť mestskému zastupiteľstvu potreby zmenu prevádzkového času na rámec určeného prevádzkového času. O každej tejto zmene rozhodne mestské zastupiteľstvo prijatím všeobecného záväzného nariadenia.

Foto: autor

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *