utorok - 27. februára, 2024
, Žilina intenzívne bojuje s reklamným smogom
Foto: FB/Mesto Žilina

Žilina intenzívne bojuje s reklamným smogom

Žilinská samospráva podniká všetky kroky k tomu, aby dlhodobo vyčistila verejný priestor od nežiadúceho reklamného smogu. V minulosti mesto odstránilo reklamné stavby popri hlavnom cestnom ťahu na Martin či Kysuce. V septembri 2019 zas dostali stopku nelegálne umiestnené reklamné zariadenia v mestskej pamiatkovej rezervácii. Napriek snahe riešiť problematiku komplexne a férovo, končia niektoré zmluvné vzťahy na súdoch.

Príkladom je nájomná zmluva na pozemky, stavby či miestne komunikácie za účelom výstavby a prevádzkovania stavieb pre reklamu a reklamných zariadení so spoločnosťou euroAWK spol. s r.o., ktorá po 15 rokoch skončila 1. marca 2017. Mesto následne 28. marca 2017 podalo žalobu na súd, v ktorej sa domáhalo odstránenia reklamných stavieb na svojich pozemkoch. Po takmer štyroch rokoch Okresný súd v Žiline 20. mája tohto roku rozhodol, že má spoločnosť euroAWK odstrániť na vlastné náklady 25 kusov veľkoplošných reklamných panelov a 52 kusov citylight vitrín. Spoločnosť euroAWK sa voči rozhodnutiu odvolala, a tak súdny spor pokračuje. Okrem uvedeného súdneho sporu vedie mesto s uvedenou spoločnosťou ešte ďalšie dva súdne spory o vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie mestských pozemkov, ktoré sú na Okresnom súde Bratislava II a Bratislava III. V oboch veciach nebolo dodnes rozhodnuté.

Okrem reklamných zariadení, ktoré boli odstránené z mestskej pamiatkovej rezervácie ešte v roku 2019, mesto na konci novembra 2020 demontovalo ďalších deväť reklamných stavieb – bilboardov, ktoré stáli na pozemkoch mesta (ulice Vysokoškolákov, Nešporova, Tajovského, Hlinská, Matice Slovenskej, Kvačalova, Priemyselná) bez platnej nájomnej zmluvy. V súčasnosti mesto vedie súdny spor, ktorý súvisí s odstránením reklamných stavieb, aj s obchodnou spoločnosťou NUBIUM, s.r.o..

V júni minulého roka mesto predstavilo Manuál reklamy Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina, ktorý stanovuje základné regulatívy, princípy tvorby nových reklamných zariadení a reklamných stavieb, ako aj úprava súčasných nevyhovujúcich reklám. Má pomôcť vlastníkom, správcom či nájomcom objektov a priestorov v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina pri realizácii budúcej reklamy. Okrem iného ponúka inšpirácie, poukazuje na vhodné i nevhodné príklady z praxe a zároveň približuje celý proces povoľovania zo strany dotknutých inštitúcií.

Dlhodobým zámerom je tiež odstrániť predajné stánky na Hlinkovom námestí v Žiline, ktoré nemajú s mestom uzatvorené platné nájomné zmluvy na prenájom pozemku pod stánkom. V tejto veci vedie samospráva ďalšie súdne spory, keďže majitelia na výzvy na vypratanie stánkov nereagovali.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

fašiangy, Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Vychutnajte si tú pravú fašiangovú atmosféru na prvom tohtoročnom podujatí Múzea slovenskej dediny Už sa …