utorok - 16. apríla, 2024
, Žilina rozširuje svoju ponuku zaradenia do evidencie podnikateľov aj pre projektantov

Žilina rozširuje svoju ponuku zaradenia do evidencie podnikateľov aj pre projektantov

Žilinská radnica vyzvala pred pár týždňami všetky stavebné firmy, ktoré majú záujem zapojiť sa do mestských zákaziek, aby sa zaradili do evidencie podnikateľských subjektov.

Výzva bola úspešná a radnica už eviduje približne 30 prihlásených potencionálnych dodávateľov stavebných prác. Samospráva by preto tentoraz by chcela osloviť projektantské firmy. „Rozhodli sme sa rozšíriť ponuku aj pre podnikateľské subjekty podnikajúce v oblasti projektovania pozemných a inžinierskych stavieb a sietí. Vyzývame teda všetkých, ktorí majú záujem, aby sa nám prihlásili a pri vyhlasovaní zákaziek s nízkou hodnotou ich budeme oslovovať,“ vysvetlil prednosta Mestského úradu v Žiline Michal Berger.

Aj v tomto prípade príde firmám pri vyhlásení verejného obstarávania notifikácia spolu s výzvou na predloženie ponuky. Oslovovať potencionálnych dodávateľov budú podľa typu zákazky, podľa povahy služieb, prípadne podľa ďalších podmienok. Aj naďalej však budú výzvy zverejnené aj na webe mesta. „Uchádzači, ktorí prejavia záujem o zasielanie notifikácií spolu s výzvami na predloženie ponuky, musia zaslať žiadosť o registráciu na e-mail roman.osika@zilina.sk. Žiadosť musí obsahovať obchodné meno, sídlo, IČO, rozsah záujmu, presnú e-mailovú adresu na zasielanie notifikácií spolu s výzvami na predloženie ponuky. Pre účasť v podlimitných a nadlimitných zákazkách, bude mesto Žilina ako verejný obstarávateľ, vyžadovať splnenie podmienok účasti osobného postavenia, podľa § 32 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,“ zdôraznil Roman Osika, vedúci oddelenia verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline.

Tento systém sa podľa neho osvedčil, preto veria, že rovnako ako pri stavebníkoch, budú úspešní aj pri projektantoch. „Už dnes sa nám výrazne zvýšil počet ponúk vo verejnom obstarávaní pri stavebných zákazkách, čo znamená zvýšenie transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti,“ doplnil prednosta mestského úradu.

Ďalšie informácie sú dostupné na:na: www.zilina.sk/mesto-zilina-volne-miesta-a-ponuka-
verejne-obstaravanie

Zdroj: TASR

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Modré hory akustik, Barmuseum: Modré hory akustik

Barmuseum: Modré hory akustik

Projekt festHUDOBNE pokračuje a druhou skupinou, ktorú si pre vás pripravili v Barmuseu, sú nezameniteľný …