štvrtok - 20. júna, 2024
, Žilina: Základná škola Jarná ponúka vzdelávanie v nultom ročníku
Foto: Mesto Žilina

Žilina: Základná škola Jarná ponúka vzdelávanie v nultom ročníku

Možnosť zapísať dieťa do nultého ročníka základnej školy budú mať od nového školského roka aj rodičia v Žiline. Vzdelávanie žiakov v nultom ročníku plánuje otvoriť v nadchádzajúcom roku Základná škola na Jarnej ulici v Žiline.

Podľa školského zákona je nultý ročník základnej školy určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek 6 rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy. „Hlavnou úlohou a cieľom tejto formy vzdelávania je pripraviť dieťa na riadne začlenenie do výchovno-vzdelávacieho procesu, aby zvládlo požiadavky prvého ročníka základnej školy bez väčších problémov,“ uviedol riaditeľ Základnej školy Jarná Ján Kotman. Taktiež mu pomáha oboznámiť sa a lepšie si zvyknúť na školské prostredie, povinnosti a usmerňuje ho v jeho ďalšom napredovaní v rámci vzdelávania.

Vyučovanie zohľadňuje potreby žiakov a zvyčajne prebieha formou klasických vyučovacích hodín alebo vyučovacích blokov, ktoré vedú kvalifikovaní pedagógovia. Vzdelávanie sa realizuje zvyčajne priamo v budovách základných škôl, vďaka čomu je následný prechod žiakov z nultého ročníka do 1. ročníka bezproblémový, keďže už dôverne poznajú školské prostredie. „Vzdelávací proces v nultom ročníku kladie dôraz predovšetkým na rozvíjanie jazykových a komunikačných zručností, rozvíjanie poznávacích procesov, rozvíjanie pracovných a sebaobslužných návykov, rozvíjanie jemnej motoriky i grafomotorických zručností či rozvíjanie esteticko-pohybových schopností. Vďaka rozvoju jednotlivých zložiek sa následne deti jednoduchšie adaptujú na výučbu v prvom ročníku,“ zdôraznila zástupkyňa primátora Žiliny Barbora Birnerová.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Detská nedeľa, Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Deň plný hier a zábavy – aj taká bude Detská nedeľa 2. júna 2024 v …