nedeľa - 19. mája, 2024
, Žilinská župa dokončila rozsiahle rekonštrukcie v zariadeniach sociálnych služieb v Žiline a Turčianskych Tepliciach.
Foto: ŽSK

Žilinská župa dokončila rozsiahle rekonštrukcie v zariadeniach sociálnych služieb v Žiline a Turčianskych Tepliciach.

Žilinský samosprávny kraj pred začiatkom zimnej sezóny ukončil modernizácie dvoch najväčších zariadení sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Investície vo výške takmer 700 000 eur sa týkali rekonštrukcií vykurovacích systémov a zateplenia budov.

Rekonštrukčné práce v Centre sociálnych služieb Horný Turiec v Turčianskych Tepliciach zahrnuli výmenu starých teplovodných rozvodov slúžiacich pre vykurovanie a distribúciu tepla a teplej vody a hydraulické vyregulovanie rozvodov ústredného kúrenia vo všetkých objektoch v areáli zariadenia. Rozsiahla modernizácia nadväzovala na 1. etapu predchádzajúcich rekonštrukčných prác, v rámci ktorých bola v zariadení vybudovaná nová kotolňa. Žilinský kraj investoval z vlastných zdrojov do dokončenia komplexnej obnovy inžinierskych sietí 246 988,48 eur. Aktuálne žije v zariadení 255 klientov, pričom centrum ponúka aj 10 ambulantných miest.

Rozsiahlymi stavebnými úpravami prešla aj ďalšia zo štyroch budov najväčšieho župného centra sociálnych služieb Letokruhy v Žiline, ktoré poskytuje pobytové služby pre 292 klientov. V rámci stavebných prác boli na objekte č. 8 zateplené steny obvodového plášťa, loggie, realizovali sa nové bezpečnostné ochranné mreže a bleskozvod. Na schodisku bola namontovaná nová schodisková stena, vymenili sa tiež všetky okná. Obyvateľom i zamestnancovmu budú slúžiť nové vonkajšie dvere a vstupné plne automatické dvere. Župa, ktorá financovala rekonštrukciu v celkovej výške444 125,82 eur, aktuálne už pracuje na príprave projektovej dokumentácie ďalšej etapy, v rámci ktorej bude realizovať zateplenie obvodového plášťa aj na ďalšej z budov, objekte č. 9, na ktorom už bola rekonštruovaná strecha.

„Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov našich zariadení sa nielen výrazne podieľa na úspore financií za energie, ale prispieva k lepšiemu komfortu obyvateľov domovov i zamestnancov a to je náš primárny cieľ. Ušetrené zdroje tak môžeme investovať do ďalšieho skvalitňovania a dopĺňania služieb pre našich klientov,“ doplnila krajská županka Erika Jurinová.

Zdroj: Žilinský samosprávny kraj

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Centrum národnej kultúry, Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Pridajte sa k oslavám Dní mesta Martin 2024! Od 14. do 16. júna sa v …