štvrtok - 22. februára, 2024
Žilinská župa, Žilinská župa prerozdelila 50 000€ z programu Dotácie predsedu ŽSK

Žilinská župa prerozdelila 50 000€ z programu Dotácie predsedu ŽSK

Dotácie získajú projekty, ktoré podporia rozvoj Žilinského kraja a zlepšia kvalitu života jeho obyvateľov a návštevníkov. Vyhlasovateľom výzvy je predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja – Erika Jurinová.

Finančné prostriedky z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022, určené na Dotácie predsedu boli poslancami Zastupiteľstva schválené vo výške 50 000 €. Žiadosti o poskytnutie dotácie župa prijímala od 07. 03. 2022 do 31. 05. 2022. O dotácie mohli požiadať obce, právnické osoby (napr. neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie a pod.) a fyzické osoby.

Žiadosti o dotáciu zaslalo  147 subjektov, z toho 118 splnilo podmienky pre jej poskytnutie.  V rámci dotačného programu „Dotácie predsedu ŽSK“ bude podporených 38 projektov.

Žiadosti vyhodnocovala trojčlenná komisia zamestnancov. „Hodnotili sme viacero kritérií, napríklad originalitu a inovatívnosť, prínos pre obyvateľov a návštevníkov, charakter a význam aktivity. Teší ma, že môžeme finančne podporiť projekty, ktoré budú prínosom pre obyvateľov i návštevníkov Žilinského kraja. Našu podporu získali subjekty, ktoré prispejú k zmysluplnému tráveniu voľného času, osvete u mladých, kultúrnemu i športovému vyžitiu, “ objasňuje Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Prostredníctvom dotačného programu „Dotácie predsedu ŽSK“ boli podporené činnosti realizované vo viacerých oblastiach: aktivity regionálneho a nadregionálneho charakteru, aktivity mimoriadneho významu, všeobecne prospešných cieľov, významných podujatí, aktivít posilňujúcich spoločnú identitu seniorov či rozvoj medzigeneračnej spolupráce.

Zdroj: Eva Lacová, hovorkyňa ŽSK

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

fašiangy, Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Vychutnajte si tú pravú fašiangovú atmosféru na prvom tohtoročnom podujatí Múzea slovenskej dediny Už sa …