streda - 28. septembra, 2022

Tag Archives: ŽSK

Investovalo sa do ciest aj do vzdelávania. Čo všetko sa ŽSK podarilo spraviť?

Čo všetko za udialo v doprave v Žilinskom kraji za posledných 5 rokov? Nebola to len výstavba a rekonštrukcia cestnej infraštruktúry, ale aj výstavba cyklochodníkov, cyklotrás, či implementácia systému IDS, vďaka ktorému bude cestovanie lacnejšie a rýchlejšie. V rámci druhej časti rozhovoru sme sa pozreli aj na oblasť školstva, kedy …

Prečítať viac »

Žilinský samosprávny kraj si nevyberá, komu pomáhať – pomáha všetkým

Erika Jurinová

Pre Žilinskú župu je téma sociálnej starostlivosti jednou z hlavných priorít. Nie je teda prekvapením, že práve Žilinský kraj, spomedzi ostatných krajov, vynakladá na túto oblasť najviac a patrí k lídrom v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Zaujímalo nás, akým spôsobom kraj skvalitňuje sociálne služby, aké zmeny a novinky zavádza, či …

Prečítať viac »

Žilinská župa prerozdelila 50 000€ z programu Dotácie predsedu ŽSK

ZSK_Dotácie predsedu ŽSK

Dotácie získajú projekty, ktoré podporia rozvoj Žilinského kraja a zlepšia kvalitu života jeho obyvateľov a návštevníkov. Vyhlasovateľom výzvy je predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja – Erika Jurinová. Finančné prostriedky z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022, určené na Dotácie predsedu boli poslancami Zastupiteľstva schválené vo výške 50 000 €. Žiadosti o poskytnutie dotácie župa …

Prečítať viac »

Čo všetko priniesli investície do kultúrnych inštitúcií Žilinského samosprávneho kraja?

Erika Jurinova

Vďaka investičným projektom sa za posledné roky podarilo preinvestovať v rámci kultúrnych inštitúcií v Žilinskom kraji takmer 6 miliónov eur. Ktoré kultúrne pamiatky a inštitúcie sa podarilo zrekonštruovať, či sprístupniť? Aké inovácie sú už teraz dostupné a na čo všetko sa ešte môžeme tešiť? To sa dozviete z rozhovoru s …

Prečítať viac »

Zastupiteľstvo ŽSK schválilo dotácie pre regióny i nákup prístrojov do nemocníc

ZSK zastupitelstvo

V pondelok (4.7.2022) sa na úrade ŽSK uskutočnilo 35. zasadnutie poslancov  Zastupiteľstva ŽSK. Súčasťou rokovania zastupiteľstva bol návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022. Poslanci schválili navýšenie rozpočtu výdavkov o 4 016 048 €. Väčšia časť týchto financií je účelovo viazaná ako transfer z Ministerstva školstva a Ministerstva práce sociálnych vecí …

Prečítať viac »

Žilinská župa podporí sumou 120 000 eur projekty na zlepšenie života a verejného priestoru

Žilinský samosprávny kraj spustil cez víkend hlasovanie hrajZAkraj. Od 11.6. 2022 (sobota) do 05. 07. 2022 (utorok) môže verejnosť prostredníctvom hlasovania podporiť projekty, ktorých cieľom je prispieť k zlepšeniu života a naplneniu miestnych a komunitných potrieb Žilinskom v regióne.  Projekty, ktoré uspejú v hlasovaní verejnosti budú podporené z dotačného programu Žilinského samosprávneho kraja Participatívne dotácie. Župa …

Prečítať viac »

Okrem dopravy nás najviac trápi zdravotníctvo. Ako Žilinský kraj čelí výzvam z tejto oblasti?

Erika Jurinova Zdravotnictvo

Zdravotníctvo a doprava sú dve oblasti, ktoré najviac trápia občanov našej krajiny. Podobne je to aj v regiónoch… Zlý technický stav budov, nedostatok personálu, špecializovaných ambulancií, atď. S akými riešeniami na tieto výzvy prichádza Žilinský Samosprávny Kraj? Na naše otázky z témy zdravotníctva odpovedala predsedníčka ŽSK, Ing. Erika Jurinová: Radio …

Prečítať viac »