utorok - 17. mája, 2022

Tag Archives: ŽSK

Ľudia volajú po rozširovaní cykloinfraštruktúry a ŽSK odpovedá. Aké cyklotrasy župa vybuduje?

Erika Jurinová v Rádiu Rebeca

Krok k zdravšiemu životnému štýlu, ale i rastúca cena benzínu… aj to vedie mnohých k zmene dopravného prostriedku/dopravy. Pokiaľ by sme chceli využívať ekologickejšiu alternatívu v podobe bicykla pre každodenné cesty do práce, do školy, apod., je nevyhnutné vytvoriť funkčné podmienky. Ako je to s budovaním cykloinfraštruktúry v našom kraji? …

Prečítať viac »

Župa spustila výstavbu nového úseku cyklotrasy

robotníci na stavenisku

Vážska cyklotrasa sa v tomto roku rozšíri o viac ako desať kilometrov. Žilinský samosprávny kraj spustil výstavbu nového úseku Kotešová – Považský Chlmec. Projekt je financovaný v rámci operačného programu IROP. Žilinský samosprávny kraj dnes symbolicky odštartoval stavebné práce na kompletne novom úseku Vážskej cyklotrasy. Krajská samospráva stavenisko odovzdala už …

Prečítať viac »

Žilinská župa spustila v Centre sociálnych služieb novú ambulantnú službu 

centrum socialnych sluzieb

Žilinská župa spustila v Centre sociálnych služieb LÚČ Žilina novú ambulantnú službu pre mladých dospelých, zdravotne znevýhodnených, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. V pondelok 21. marca spustilo CSS Lúč poskytovanie novej sociálnej služby určenej na pomoc mladým dospelým vo veku do 25 rokov. Táto služba je určená pre osoby s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím …

Prečítať viac »

Rada mládeže Žilinského kraja ocenila 25 osobností

rada mladeze ocenila osobnosti

Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera dňa 11. marca 2022 ocenila 25 osobností Žilinského kraja. V každej kategórii bolo vyhlásené aj ocenenie, ktorému hodnotiaca komisia udelila najvyšší počet bodov. – v kategórii Aktívny mládežník Andrejovi …

Prečítať viac »

Žilinská župa spustila prihlasovanie projektov so žiadosťami o participatívne dotácie

Po regionálnych dotáciách a dotáciách predsedníčky ŽSK, na ktoré je tento rok alokovaných spolu 375-tisíc eur, rozdelí Žilinská župa ďalších 120-tisíc eur na komunitné projekty v oblasti rozvoja verejnej infraštruktúry (ako sú parky, ihriská, verejné priestranstvá, drobná infraštruktúra voľného času, kultúry, športu, či cestovného ruchu), zlepšenia kvality životného prostredia alebo zveľaďovania hmotného …

Prečítať viac »

Z Čadce do Čičmian na jeden lístok? Žiadne sci-fi!

Erika Jurinova v Rádiu Rebeca

Dokážete si predstaviť, že sa na jeden lístok preveziete napr. z Čadce vlakom do Rajca a odtiaľ autobusom do Čičmian? Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja vám vysvetlí, že to nie je žiadne sci-fi! Integrovaná doprava Žilinského kraja umožní, aby sa táto myšlienka stala v blízkej dobe realitou. Reč bola …

Prečítať viac »

Žilinská župa spustila prihlasovanie žiadostí o dotácie

Župa spustila prihlasovanie žiadostí o dotácie

Obce, živnostníci, ale i občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, či iné právnické osoby zo Žilinského kraja môžu začať predkladať svoje projekty. Žilinský samosprávny kraj vyhlásil výzvu na Regionálne dotácie. Sumu od 1100 do 3000 eur môžu získať projekty na podporu kultúrnych a náboženských aktivít, športových a voľnočasových aktivít a podujatí …

Prečítať viac »

Žilinský samosprávny kraj odštartoval Rok mládeže

Žilinský samosprávny kraj dnes odštartoval Rok mládeže

Žilinská župa zapája mladých ľudí do procesov v kraji. Vytvára im priestor na realizáciu, ďalšie vzdelávanie a networking cezSekciu pre mládež RA ŽSK, ktorá pripravila Koncepciu rozvoja práce s mládežou v Žilinskom samosprávnom kraji do roku 2028(2030). Tento rok, bude pre župu Rokom mládeže. Takto pred rokom Žilinská župa vyhlásila Rok …

Prečítať viac »

Župný odbor dopravy nezaháľa. Spustí integrovanú verejnú dopravu, opraví dôležité cesty a mosty

Obyvatelia Žilinského kraja, a najmä motoristi, budú určite súhlasiť s tvrdením, že situácia na cestách nášho kraja nie je práve ideálna. Čo všetko je za týmto nelichotivým stavom? Kto je zodpovedný za jednotlivé cesty? Mestá a obce? Slovenská správa ciest, alebo Národná diaľničná spoločnosť? Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, Erika Jurinová, …

Prečítať viac »