utorok - 27. februára, 2024
ŽSK, Budeme mať garantovanú akútnu zdravotnú starostlivosť? Dnes zasadal krízový štáb ŽSK

Budeme mať garantovanú akútnu zdravotnú starostlivosť? Dnes zasadal krízový štáb ŽSK

V súvislosti s podanými výpoveďami zo strany lekárov dnes na Úrade ŽSK  zasadal krízový štáb ŽSK so zástupcami nemocníc pôsobiacich na území Žilinského samosprávneho kraja. Témou stretnutia bolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti od 1.12. 2022 v Žilinskom kraji, v prípade nestiahnutých výpovedí lekárov.

Krízový štáb prebiehal za účasti zástupcov Úradu ŽSK, vrátane predsedníčky Eriky Jurinovej, riaditeľky odboru zdravotníctva ŽSK Silvie Pekarčíkovej a zástupcov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, MZ SR a MO.

Kraj prevzal požiadavku MZ SR na zvolanie krízových štábov (KŠ), ktorá vzišla na ostatnom zasadaní KŠ MZ SR, a dnes od 8:30 h. došlo k diskusii, ktorej cieľom mala byť dohoda spolupráce a rozpis kapacít jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  V zmysle úloh z KŠ MZ bol menovaný  krajský koordinátor a koordinátor za každú nemocnicu v kraji a nastavili sa pravidelné online stretnutia.

Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK: „Na krízovom štábe sme opätovne aktualizovali stav a pripravenosť v jednotlivých nemocniciach. Po úvodnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň, sme dnes prehodnotili krízové plány a zamerali sa na splnenie úloh, ktoré nám včera zadal krízový štáb MZ SR. Aj napriek enormnej snahe vytvoriť maticu krízového plánu pre zabezpečenie akútnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti a vytvorení možných scenárov s čo najmenším dopadom na pacienta, sme dospeli k záveru, že za daných podmienok, pri skladbe a štruktúre výpovedí, množstva aktuálne hospitalizovaných pacientov, geografickej zložitosti regiónov, zimnej sezónnosti (otvorenie lyžiarskych stredísk) a sťaženej dopravnej infraštruktúre, za daných podmienok nie sme schopní garantovať poskytovanie akútnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti na území Žilinského samosprávneho kraja, od doby platnosti výpovedí lekárov (1.12.2022). Vyjadrujeme obavu, že po prenesení zodpovednosti na lekárov, ktorí zostali a ostatných zdravotníckych pracovníkov, nie je možné zabezpečiť udržateľnosť a dostupnosť, geografickú aj časovú, a to aj napriek faktu, že v dvoch nemocniciach v Žilinskom kraji nepodali výpovede a vo zvyšných je garantovaná čiastočná funkčnosť niektorých oddelení. Všetko toto spôsobí enormný tlak na primárny i špecializovaný ambulantný sektor, ktorý je však už dnes  poddimenzovaný.“

Po vyhodnotení situácie zvolá predsedníčka ŽSK Erika Jurinová bezpečnostnú radu kraja a požiada o vyhlásenie núdzového stavu, bude informovať združenie SK8 o vážnosti situácie v Žilinskom kraji. „Vyzývam preto opätovne LOZ a vládu SR aby dospeli k dohode najneskôr do  23. 11. 2022. Pokiaľ k dohode nedôjde, vzniká otázka, kto prevezme zodpovednosť za akékoľvek ohrozenie zdravia obyvateľov v Žilinskom kraji.“

V tejto chvíli nie je v možnostiach kraja, ani našich nemocníc situáciu vyriešiť. Napriek tomu spoločne robíme všetky kroky na stabilizáciu situácie v kraji. „Budeme na dennej báze komunikovať s nemocnicami,  MZ SR a pevne veriť, že rozum zvíťazí nad emóciami,“ dodala Pekarčíková.

Zdroj: TS, ŽSK, hovorkyňa Mgr. Eva Lacová

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

fašiangy, Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Vychutnajte si tú pravú fašiangovú atmosféru na prvom tohtoročnom podujatí Múzea slovenskej dediny Už sa …