štvrtok - 18. júla, 2024
ŽSK, ŽSK otvoril zariadenie Horizont – domov na polceste

ŽSK otvoril zariadenie Horizont – domov na polceste

Žilinský samosprávny kraj chce pomáhať mladým ľudom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Výsledkom tejto snahy je Horizont – domov na polceste. Zariadenie bolo slávnostne otvorené v utorok.

„Našim cieľom je pomôcť dospelým ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, vytvoriť im podmienky, aby sa mohli lepšie začleniť  do spoločnosti a poskytnúť im zázemie, vďaka čomu sa môžu osamostatniť a zamestnať sa.  Chceme tak naplniť jeden z našich cieľov a to aby bol Žilinský kraj bezpečným miestom pre kvalitný život. Vznik takéhoto zariadenia bol zároveň jedným z mojich prísľubov, som rada, že sa podarilo tento zámer naplniť,“ skonštatovala Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

ŽSK, ŽSK otvoril zariadenie Horizont – domov na polceste
Horizont, domov na polceste

Horizont – domov na polceste je menšie zariadenie komunitného charakteru. Realizáciou projektu vzniklo zariadenie poskytujúce sociálnu službu krízovej intervencie – domova na polceste. Jedná sa o typ sociálnej služby, ktorá je poskytovaná na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy. Sociálna služba je situovaná v Bytčici, mestskej časti mesta Žilina s kapacitou 12 osôb. Organizačne zariadenie patrí pod súčasné zariadenie sociálnych služieb CSS Straník, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Novostavba, ktorá nahradila pôvodný objekt je dvojpodlažná, nepodpivničená s plochou strechou v časti zelenou. Súčasťou objektu je zastrešená terasa, priestor pre dielne a sklad. K dispozícii je 6 samostatných ubytovacích jednotiek. Súčasťou každej ubytovacej jednotky je vstupná chodba, sociálne zariadenie a spoločná izba. „S výstavbou sme začali v roku 2021, kedy bol pôvodný a  niekoľko rokov nevyužívaný objekt zbúraný. Nové zariadenie zároveň spĺňa požiadavky bezbariérovosti a energetickej efektívnosti, vrátane zelenej strechy a solárnych panelov na prípravu teplej úžitkovej vody a čiastočne solárneho vykurovania. Je to ďalší z našich finančne náročných no úspešných projektov. Na  jeho realizáciu sme investovali viac ako 375 000 eur z vlastných zdrojov, vrátane materiálno – technického vybavenia,“ doplnila Jurinová.

Projekt je podporený z finančných prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celková investícia výstavby je 727 087 eur (z toho nenávratný finančný príspevok 350 284 eur, financie z rozpočtu ŽSK 376 803 eur).

Iveta Ďurišová, riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK: „Našou snahou je najmä naučiť žiť vlastné životy ľudí v kríze a tak zlepšiť ich kvalitu života. Prispievame tým k zvýšeniu poskytovania sociálnych služieb krízovej intervencie v našom  kraji. Prví klienti budú prijímaní v priebehu mesiaca júl.“ Sociálnu službu krízovej intervencie – domov na polceste, poskytuje v súčasnosti v Žilinskom kraji Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA v Žiline (zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK), DOBRÝ PASTIER – Kláštor pod Znievom o. z. a DORKA, n. o. v Ružomberku.

Zdroj: TS, Mgr. Eva Lacová, ŽSK

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Vertikal Martinky, Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

V nedeľu 7. júla 2024 čaká nadšencov behu do vrchu skutočná výzva – beh výsekom zo …