nedeľa - 14. júla, 2024
maturity, V Žilinskom kraji zmaturovalo viac 5000 žiakov stredných škôl

V Žilinskom kraji zmaturovalo viac 5000 žiakov stredných škôl

V Žilinskom kraji v školskom roku 2023/2024 maturovalo 5 712 žiakov, z toho 4 292 žiakov navštevuje školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Na gymnáziách vo všetkých okresoch Žilinského kraja maturovalo v predchádzajúcich týždňoch na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 1 029 žiakov (celkovo v rámci kraja 1 885 žiakov). Na stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK prešlo maturitami 3 116 žiakov (v celom kraji 3594 žiakov). Na školách umeleckého priemyslu v zriaďovaných župou dosahuje počet maturantov 52 (celkovo v kraji 124). Na Strednej športovej škole zriaďovanej župou zmaturovalo 59 žiakov, na konzervatóriu v jej zriaďovateľskej pôsobnosti 36 a celkovo v rámci kraja 50 žiakov.

maturity, V Žilinskom kraji zmaturovalo viac 5000 žiakov stredných škôl

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Všetkým, ktorí úspešne zmaturovali srdečne gratulujem. Majú za sebou dôležitú etapu prípravy na život a verím, že štúdium na našich stredných školách bolo pre nich nezabudnuteľné nielen z pohľadu nadobudnutých vedomostí, ale aj priateľstiev, ktoré verím, zotrvajú aj v priebehu ďalších rokov. Maturitou žije vždy celá škola, preto chcem poďakovať i všetkých pedagógom, ktorí pripravovali končiacich študentov na záverečné skúšky, maturity a venovali im svoj čas aj nad rámec vyučovacích hodín. Záleží nám na tom aby sa pedagógovia aj žiaci cítili v školskom prostredí príjemne. Preto budeme počas letných prázdnin pokračovať v rekonštrukciách a úpravách, ktorými skvalitníme výučbový proces, ale aj energetickú náročnosť školských zariadení.“

Župa v predchádzajúcom období dokončila zateplenie SOŠ technická Námestovo a stavebnými úpravami (nadstavba učební, prístavba) prešla aj SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš.

Počas letných prázdnin sa budú rekonštruovať tieto objekty: SOŠ obchodu a služieb Martin – stavebné úpravy a prestavba strediska odbornej praxe, SOŠ polytechnická v Dolnom Kubíne – stavebné úpravy a modernizácia telocvične, Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši – stavebné úpravy objektu školy – I. etapa, Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši – stavebné úpravy objektu školy – I. etapa, SOŠ elektrotechnická Žilina – nadstavba, prístavba a stavebné úpravy budovy školy, SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy školy – zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, SOŠ podnikania a služieb Námestovo – zníženie energetickej náročnosti objektu.

Zdroj: Mgr. Eva Lacová, hovorkyňa ŽSK

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

MS v hokejbale juniorov, Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Mesto Žilina pozýva na Majstrovstvá sveta v hokejbale 2024, ktoré sa uskutočnia už od 4. …