piatok - 8. decembra, 2023
, Žilinský kraj spracoval vlastný audit prístupu verejnosti k informáciám
Foto: Ilustračné/Pixabay-com

Žilinský kraj spracoval vlastný audit prístupu verejnosti k informáciám

Žilinský kraj spracoval vlastný audit prístupu verejnosti k informáciám. Výstupy analýzy využije pri posilnení transparentnej a otvorenej verejnej správy, ktorá je jedným z prioritných cieľov aktuálneho volebného obdobia. 

Dokument pod názvom Politika otvorenosti Žilinského samosprávneho kraja rieši všetky oblasti dané kompetenčným rámcom. Župa si vytýčila celkovo 13 celkov a v jednotlivých kapitolách sa zaoberá napríklad etikoua konfliktom záujmov, verejným obstarávaním, personalistikou, dotáciami, ale aj zapájaním verejnosti do rozhodovania o svojich politikách.

Politika otvorenosti definuje napríklad pravidlá pri zverejňovaní informácií, najmä na internetovej stránke ŽSK, ale aj pri reagovaní na pripomienky verejnosti na sociálnych sieťach alebo pri komunikácií s verejnosťou cez iné komunikačné kanály (napr. elektronická pošta). „Jasne zadefinované pravidlá správania sa župných orgánov sú záväzkom kraja voči verejnosti a médiám. Poskytovanie overiteľných a zrozumiteľných informácií včas tým, ktorí ich potrebujú, je jedinou cestou k zvýšeniu účinnej verejnej kontroly a eliminovaniu potenciálneho rizika internej korupcie. V pripravenom dokumentesme nadefinovali ideálny stav, ku ktorému napĺňaním jednotlivých krokovsmerujeme, povedala županka Erika Jurinová. Realizácia jednotlivých štandardov bude prebiehať postupne v nadväznosti napersonálnu, organizačnú, ale aj technickú pripravenosť Úradu ŽSK.

Východiskovým vzorom pre štruktúru analýzy bolo hodnotenie Transparency International Slovensko pod názvom Otvorená samospráva, v ktorej organizácia pravidelne posudzuje 11 prierezových oblastí. Hoci sa TIS na príprave tohto dokumentu priamo nepodieľala, o komentár požiadal Úrad ŽSK aj ich. Teší nás, že sa Žilinská župa našim rebríčkom transparentnosti inšpirovala a aj na jeho základe pripravila plán na ďalšie zvyšovanie otvorenosti voči verejnej kontrole. To je napokon aj jedným zo zmyslov rebríčka, poskytovať samosprávam spätnú väzbu a odporúčania pre zvyšovanie ich transparentnosti. Oceňujeme, že v niektorých oblastiach sa ŽSK snaží prichádzať aj s vlastnými inovatívnymi postupmi. Rozhodujúce však bude napokon to, ako sa tento plán podarí pretaviť do praxe,“ reagoval riaditeľ TIS Michal Piško.„Pri zostavovaní politiky otvorenosti sme sa tiež inšpirovali skúsenosťami a najmä sledovaním trendov a dobrej praxe v samosprávach, medzinárodnými hodnotiacimi rebríčkami aj odporúčaniami Svetovej banky, doplnil jeden z autorov a analytik župného Útvaru hodnoty za peniaze Ivan Rončák.

Útvar hodnoty za peniaze, ktorý kraj zriadil práve pre zvýšenie efektivity využívania zdrojov a napĺňanie priorít v jednotlivých kompetenciách, pracoval na tvorbe dokumentu v priebehu roka 2021. Analýzu vypracoval ako jeden z výstupov projektu Inteligentný a lepší Žilinský kraj financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa a spolupracoval na ňom aj s externými autoritami. Politika otvorenosti Žilinského samosprávneho kraja je zverejnená na web sídle kraja.

Zdroj: Žilinský samosprávny kraj

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Cigánsky oheň, Cigánsky oheň ponúkne koncert hudobníka svetového kalibru a ty naň môžeš vyhrať voľné vstupenky!

Cigánsky oheň ponúkne koncert hudobníka svetového kalibru a ty naň môžeš vyhrať voľné vstupenky!

V sobotu 25. novembra budú mať priaznivci živelnej, temperamentnej hudby a tanca svoj sviatok! Na …