sobota - 22. júna, 2024
cyklotrasy, Župa spustila výstavbu nového úseku cyklotrasy
Foto: ŽSK

Župa spustila výstavbu nového úseku cyklotrasy

Vážska cyklotrasa sa v tomto roku rozšíri o viac ako desať kilometrov. Žilinský samosprávny kraj spustil výstavbu nového úseku Kotešová – Považský Chlmec. Projekt je financovaný v rámci operačného programu IROP.

Žilinský samosprávny kraj dnes symbolicky odštartoval stavebné práce na kompletne novom úseku Vážskej cyklotrasy. Krajská samospráva stavenisko odovzdala už v druhej polovici februára zhotoviteľovi, ktorým je spoločnosť METROSTAV DS a.s. Než stavbári vyšli do terénu, museli pred zahájením prác vykonať ešte očistenie trasy od náletových drevín, ktoré prebehlo v čase vegetačného pokoja. Časť úseku, ktorý prepojí obec Kotešová s Považským Chlmcom, vznikne doslova na zelenej lúke a povedie atraktívnou časťou medzi riekou Váh a Vážskym kanálom. Celková dĺžka predstavuje 10,5 kilometra, pričom novovybudovaná cyklotrasa má dĺžku 7 kilometrov, zvyšná časť bude dočasne riešená dopravným značením na ceste II/507. ,,Teším sa, že týmto projektom sa opäť o kúsok bližšie priblížime k našej vízii Vážskej cyklodopravnej trasy. Zhruba zo 160 kilometrov máme aktuálne postavených 30 a ďalšia desiatka nám v regióne pribudne ešte tento rok. Okrem týchto siedmich kilometrov ďalšie kilometre pribudnú v Strečne a v Žiline,“ uviedla županka Erika Jurinová. Výška investície tohto projektu je viac ako jeden milión eur. Práce by mali trvať zhruba osem mesiacov.

cyklotrasy, Župa spustila výstavbu nového úseku cyklotrasy
Peter Mráz, cyklokoordinátor ŽSK; Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK; Peter Weber, podpredseda ŽSK a Peter Fuček, oblastný riaditeľ Metrostav DS a.s., Foto: ŽSK

Stavba začína na miestnej komunikácii na konci obce Kotešová, pokračuje popod pravý breh Hričovského kanála a vedie katastrami obcí Svederník a Horný Hričov smerom k Hričovskej priehrade. Približne dva kilometre pred haťou vodného diela trasa prejde na korunu ochrannej hrádze rieky Váh, kde takmer v celej tejto dĺžke potom vedie po hrádzi, následne prejde na účelovú komunikáciu Slovenského vodohospodárskeho podniku umiestnenú  na priehradnom múre Hričovskej priehrady a po nej sa napojí na župnú cestu II/507. „Treba povedať, že pokračovanie cyklotrasy na ceste II. triedy je len dočasným riešením, nakoľko župa plánuje cyklotrasu viesť mimo zóny automobilovej dopravy. Pre tento úsek je už vydané právoplatné územné rozhodnutie, spracováva sa projektová dokumentácia na stavebné povolenie a rieši sa majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov,“ upresnil Peter Mráz, cyklokoordinátor Žilinskej župy.

Okrem toho sa pripravuje aj druhá etapa tohto úseku, ktorá počíta s predĺžením o ďalšie tri kilometre od Považského Chlmca do Žiliny.  Ešte tento rok by sa mal začať stavať viac ako kilometer dlhý úsek, zvyšok trasy bude umiestnený na existujúce miestne a účelové komunikácie. Pre túto etapu aktuálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Súčasťou tejto etapy stavby bude aj nový 180 metrov dlhý cyklomost. Na jar začne župa s výstavbou aj úseku Vážskej cyklotrasy v obci Strečno, ktorého dĺžka je cca 2,2 kilometra.

cyklotrasy, Župa spustila výstavbu nového úseku cyklotrasy
Foto: ŽSK

Vybudovanie celej Vážskej cyklodopravnej trasy na území kraja je dlhodobým a strategickým zámerom župy. ,,V súčasnosti máme rozpracovaných  až 44 rôznych realizačných úsekov cyklotrás s dĺžkou 215 kilometrov, z ktorých väčšina je súčasťou Vážskej cyklodopravnej trasy. Väčšinu nákladov pre projektovú prípravu plánujeme financovať z vlastných zdrojov a samotnú realizáciu aj vzhľadom na finančnú náročnosť chceme zastrešiť hlavne z európskych zdrojov,“ uzavrela županka. Výška odhadovaných investícií na tieto pripravované projekty predstavuje celkovú sumu 60 miliónov eur. Projekty pritom počítajú s niektorými úsekmi vedenými po oboch stranách Váhu. Vážska cyklodopravná trasa je projektom národného významu, ktorý po svojom dobudovaní prepojí až 4 slovenské kraje. Z viac než 400 km je najviac, až 160 km, práve v Žilinskom kraji, pričom tieto úseky sú krajinársky najhodnotnejšie, no i techniky a finančne najnáročnejšie.

Okrem Vážskej cyklodopravnej trasy župa finančne, projektovo i odborným poradenstvom podporuje aj výstavbu ďalších regionálnych cyklotrás (napríklad Kysuckú, Terchovskú, či Rajeckú).  Zároveň každoročne  od júna do septembra financuje aj obľúbenú službu pre cyklistov – cyklobusy, ktoré ich pohodlne aj s bicyklami odvezú k najvýznamnejším cyklotrasám v každom z piatich regiónov kraja.

Zdroj: TS, ŽSK – Mgr. Martina Remencová

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …