pondelok - 27. mája, 2024
, 44. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby

44. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby

Turčianske kultúrne stredisko v Martine pozýva na vernisáž výstavy 44. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2016, ktorá sa uskutoční v stredu 27. apríla o 16.00 hod. v Klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Výstava potrvá od 28. apríla do 9. mája. Uzávierka súťaže je v stredu 20. apríla. 

AMFO je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku, nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch spoločne s českou súťažou. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž a kolekciu na medzinárodnú súťaž amatérskej fotografie, ktorú odborne garantuje  svetová organizácia pre umeleckú fotografiu FIAP a ktorej je Slovensko členom a pravidelným účastníkom. Súťaž napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov, zároveň vytvára aj priestor pre rozvoj umeleckej tvorivosti i technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých. Vytvára možnosť pre prezentáciu diel rôzneho tematického i žánrového zamerania, vytvára priestor pre porovnanie ich umeleckej i technickej úrovne.

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových skupinách. Limit pre prihlásenie jednotlivých diel je maximálne 5 fotografií v kategórii čiernobielej fotografie, 5 fotografií v kategórii farebnej fotografie a tri multimediálne prezentácie (maximálne do troch minút) od jedného autora. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili žiadneho ročníka tejto súťaže, nemožno prihlásiť fotografiu, alebo multimediálnu prezentáciu ktorá už v súťaži AMFO súťažila v minulosti. Nemožno prihlásiť ani diela zobrazujúce násilie, alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu. Každý autor je povinný čitateľne označiť svoje súťažné fotografie všetkými potrebnými údajmi: meno, priezvisko, presná adresa, e-mail, vek autora, názov fotografie, rok vzniku, kategória. V opačnom prípade nebudú fotografie do súťaže prijaté. K zaslaným prácam treba priložiť vyplnený vstupný formulár a uvedené údaje potvrdiť podpisom.

Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm) a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako i štvorcový rozmer 30 x 30 cm. Pre kategóriu multimediálnej prezentácie fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je stanovený formát prehratia DVD -video; prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minút, na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na záver treba uviesť titulok KONIEC. Súťaž je viacstupňová, najmenej však trojstupňová: regionálna, krajská a celoštátna.

Organizátori súťaže udeľujú spravidla diplomy a ceny za 1., 2. a 3. miesto ako aj maximálne 3 čestné uznania na základe návrhu odbornej poroty tak, aby udelenie cien zodpovedalo čo najobjektívnejšie umeleckému hodnoteniu v jednotlivých vekových skupinách i v jednotlivých kategóriách, ako aj celkovej úrovni súťaže. Odborná porota môže preto niektoré miesta neudeliť alebo udeliť viacnásobne, okrem 1. miesta, ktoré môže byť udelené maximálne jedno v každej vekovej skupine a v každej kategórii. Výsledky súťaže budú vyhlásené na slávnostnej vernisáži dňa 27. apríla a zároveň organizátor odovzdá ceny víťazom. Porotou vybraná kolekcia fotografií postupuje na krajskú súťaž amatérskej fotografie AMFO 2016, ktorá sa uskutoční 21. júna o 16.00 hod. v budove Žilinského samosprávneho kraja.

Viac informácii nájdete aj na oficiálnej stránke Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine: tks.sk

, 44. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby

Autor: Radoslav Pančík
Foto: oficiálny plagát

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Zaujíma vás ľudová kultúra? Pozrite si prehliadku folklórnych kolektívov

Zaujíma vás ľudová kultúra? Pozrite si prehliadku folklórnych kolektívov

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje 23. septembra 2017 krajskú postupovú …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *