streda - 24. apríla, 2024
, Ako bude vyzerať rozpočet mesta Martin?
Foto/Zdroj: Mesto Martin

Ako bude vyzerať rozpočet mesta Martin?

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Martin na svojom v poradí druhom zasadnutí v mesiaci november schválili martinský zákon roka. Mesto Martin bude v nasledujúcom roku  hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 53,90 milióna eur.

Bežné príjmy budú vo výške 43,85 milióna eur

Mestské zastupiteľstvo je podľa Ústavy Slovenskej republiky jedným z dvoch základných orgánov obce, ktorý rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené okrem iného schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny. V prípade jeho neschválenia pred nasledujúcim kalendárnym rokom sa obec dostáva do provizória, pričom môže byť jej chod značne ochromený. Táto situácia sa však netýka mesta Martin, v ktorom poslanci na svojom druhom novembrovom zasadnutí prijali nový rozpočet mesta na rok 2020.

Bežné príjmy rozpočtu sú pre nasledujúci rok rozpočtované vo výške 43,85 milióna eur a bežné výdavky vo výške 41,50 milióna eur. Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 253.680 eur, príjmové finančné operácie vo výške 9,79 milióna eur, výdavky rozpočtu sú v celkovej výške 53,90 milióna eur, z toho bežné výdavky vo výške 41,50 milióna eur,  kapitálové výdavky vo výške 11,21 milióna eur a finančné operácie vo výške 1,19 mil. eur,“ ozrejmila Zuzana Kalmanová, hovorkyňa mesta Martin.

Rozpočet ráta s opravou ciest i rozširovaním cintorína

Okrem cifier nový martinský rozpočet upozorňuje aj na plány mesta v nasledujúcom roku. „Najvýznamnejšími zmenami budúceho rozpočtu je o milión eur viac, ktoré sme vyčlenili na rekonštrukciu mestských komunikácií, chodníkov a parkovísk, pol milióna eur, ktoré na svoj rozvoj využijú výbory mestských častí, či financie vyčlenené na tvorbu digitálnej mapy mesta. Samozrejme, rátame aj s viac ako pol miliónom na spolufinancovanie kvôli projektom z fondov Európskej únie,“ priblížil nový rozpočet primátor mesta Martin Ján Danko.

Mesto v rámci rozpočtu tiež v roku 2020 ráta s rozširovaním cintorína za Biotikou, rekonštrukciou amfiteátra, rekonštrukciou Millenia, budovaním kanalizácie a vodovodu Veľká hora, či vybudovaním zariadenia sociálnych služieb na Ulici Podhájska. Finančné prostriedky boli vyčlenené taktiež aj na rekonštrukciu Kultúrneho domu v Záturčí, revitalizáciu Hviezdoslavovho parku, vybudovanie vstupov do mesta, výstavbu atletickej dráhy pri Spojenej škole v Martine a na Šport park Pltníky. „Verím, že už nasledujúci rok sa nám podarí zlepšiť našu spoluprácu a spolu s poslancami Mestského zastupiteľstva naštartovať rozvoj veľkých investičných akcií. Naše mesto si to zaslúži,“ uzavrel Ján Danko.

Zdroj: Mesto Martin

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Saténové ruky, Barmuseum: Nová tvár na festHUDOBNE – Saténové ruky

Barmuseum: Nová tvár na festHUDOBNE – Saténové ruky

Medzi novinkami projektu festHUDOBNE tento rok vyniká slovenská rocková skupina Saténové ruky. Ich hudobný štýl …