piatok - 23. februára, 2024
Clovek a priroda, Človek a príroda

Človek a príroda

Sedemnásty krát sa stretneme pri poznávaní prírody, jej vplyvov na človeka a človeka na prírodu v Múzeu slovenskej dediny. Na podujatie Človek a príroda Vás pozývame v nedeľu 11. septembra 2022 od 10.00 do 16.00 hod.

Neživú prírodu budeme spoznávať prostredníctvom ryžovania zlata a ukážok zlatiniek a iných minerálov vyryžovaných v slovenských potokoch a riekach.

Malých aj veľkých zaujmú sukulenty, kaktusy a exotické orchidey, ktoré predstavia súkromní pestovatelia a návštevníkom zároveň dajú cenné rady pri pestovaní. Slovenská spoločnosť pestovateľov mäsožravých rastlín pripraví výstavu „mäsožraviek“, ktorá bude spojená s predajom a pestovateľskou poradňou.

Negatívne vplyvy rozširovania rastlín budú prezentované prostredníctvom poznávania inváznych rastlín.

Živá výstavka Potvory z našich potokov predstaví bezstavovce žijúce v tečúcich vodách našich tokov. Návštevníci si budú môcť z misky vytiahnuť živú vodnú „potvorku“ a prizrieť sa jej bližšie pod mikroskopom. Nemenej zaujímavé bude aj oboznámenie sa so zaujímavosťami a osobitosťami zo života nielen slovenského, ale aj exotického hmyzu.

Predovšetkým pre detských návštevníkov bude pripravená Minipátračka po živočíchoch pri ľudských obydliach, počas ktorej si vyskúšajú svoju pozornosť pri hľadaní zvieratiek a ich skrýš.

Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s odpadovým hospodárením a s ním spojenou nevyhnutnosťou recyklácie, ktorú predstaví firma Brantner. Súčasťou prezentácie budú ekohry pre detských návštevníkov.

Po dlhšom období bude pripravená ukážka prípravy hubového guláša. V poobedných hodinách bude prezentovaná prednáška Naše huby spojená s hubárskou poradňou.

Súčasťou podujatia bude aj burza kníh.

O 13.30 h. sa v kostole z Rudna budú konať ev. a. v. služby Božie.

Clovek a priroda, Človek a príroda

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Zdroj: Milena Kiripolská, Slovenské národné múzeum v Martine

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

fašiangy, Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Vychutnajte si tú pravú fašiangovú atmosféru na prvom tohtoročnom podujatí Múzea slovenskej dediny Už sa …