nedeľa - 14. júla, 2024
Komunálne voľby, Vieme kto bude kandidovať v komunálnych voľbách v Martine
Foto: martin.sk

Vieme kto bude kandidovať v komunálnych voľbách v Martine

Už o necelé 2 mesiace (29. októbra 2022) nás čakajú Komunálne voľby 2022, v ktorý si budeme voliť starostov, primátorov, zástupcov do mestských a obecných zastupiteľstiev, ale aj do orgánov samosprávnych krajov.

V meste Martin sú kandidátne listiny už známe

Zapisovateľ Mestskej volebnej komisie JUDr. Vladimír Jamriška oznámil, že prijal od nezávislých kandidátov a splnomocnencov politických strán na funkciu primátora mesta Martin a poslancov Mestského zastupiteľstva v Martine kandidátne listiny:

Kto má právo voliť?

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Volieb sa budú môcť zúčastniť aj osoby v karanténe pre COVID-19

Schválená legislatíva v prípade trvajúcej pandémie ochorenia COVID-19 a z nej vyplývajúcich prípadných karanténnych opatrení  umožní hlasovať aj voličom, ktorí by si v prípade neschválenia danej legislatívy nemohli uplatniť svoje volebné právo a pristúpiť k voľbám.

Hlasovanie voličov v izolácii, ktorí o hlasovanie špeciálnym spôsobom prejavia záujem, bude realizované v ich obydlí do špeciálnej prenosnej volebnej schránky, ktorá im bude doručená špeciálnou volebnou komisiou zriadenou výlučne na tento účel.

Špeciálny spôsob hlasovania, t. j. postup podľa tohto zákona sa uplatní iba vtedy, ak budú najneskôr ku dňu 30. septembru 2022 úradom verejného zdravotníctva nariadené karanténne opatrenia vo vzťahu ku COVID chorým osobám alebo ich kontaktom.

Zdroj: Mesto Martin / ZMOS

 

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

MS v hokejbale juniorov, Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Mesto Žilina pozýva na Majstrovstvá sveta v hokejbale 2024, ktoré sa uskutočnia už od 4. …