utorok - 21. mája, 2024
, Deň otvorených dverí na archeologickom výskume pri obci Divinka

Deň otvorených dverí na archeologickom výskume pri obci Divinka

Považské múzeum v Žiline v úzkej spolupráci s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied Nitra a obcou Divinka pripravilo na nedeľu, 14. augusta, deň otvorených dverí na archeologickom výskume na hradisku Veľký vrch pri Divinke.

Zraz všetkých záujemcov je o 10.00 hod. pred Obecným úradom Divinka. Súčasťou podujatia je expedícia po náučnom chodníku, odborná prednáška a zber odpadkov v okolí hradiska Veľký vrch. V prítomnosti archeológa Archeologického ústavu SAV Nitra, PhDr. Gabriela Fuseka, CSc., a archeologičiek Považského múzea v Žiline si účastníci podujatia prezrú skúmané plochy archeologického výskumu v tohtoročnej sezóne. V prípade nepriaznivého počasia sa prednáška uskutoční v kultúrnom dome v obci Divinka-Lalinok.

V roku 2013 sa na hradisku uskutočnil mesiac trvajúci systematický archeologický prieskum lokality. Jeho cieľom bolo spoznať jej súčasný stav a overiť správnosť starších mapových podkladov z päťdesiatych rokov minulého storočia. Zameriavanie sa robilo pomocou GPS prístroja. Potvrdilo sa, že hradisko pozostáva zo sústavy opevnení vytvárajúcich tri oddelené celky. Na pozdĺžnom temeni kopca sa nachádza jeho úzka vrcholová časť. Od nej je v jej najvyššie položenej západnej časti okolo kóty Veľkého vrchu valom odčlenená akropola. Najvýraznejšia koncentrácia osídlenia bola práve v tejto časti hradiska. Najväčšiu rozlohu zaberá podhradie na severovýchodnom svahu kopca. Jeho vyššie položená časť sa nachádza vo veľmi prudkom svahu a na osídlenie nebola vhodná. Výrazný, sčasti zničujúci bol zásah do výzoru hradiska v súvislosti s geologickým prieskumom na lokalite na začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia.

Ťažiskom terénneho výskumu v roku 2014 boli práce vo vytýčených sondách na akropole hradiska na Veľkom vrchu a na podhradí v polohe Holý prieloh. Okrem toho sa vyhĺbila malá sonda v polohe Koleso a zdokumentovalo sa sedem výkopov v súvislosti s osádzaním informačných tabúľ náučného chodníka. V roku 2015 sa ukončil výskum spomenutých polôh a začal sa odkrývať fortifikačný objekt v polohe Veľké Salašky.

V súčasnosti sa pokračuje vo výskume na Veľkých Salaškách a otvorili sa tri sondy vo vrcholovej časti hradiska, ktorými sa skúma osídlenie priliehajúce k valu.

Významná archeologická lokalita NKP Hradisko Veľký vrch si vyžaduje najvyšší možný stupeň ochrany. Množstvo nálezov bolo odcudzených ilegálnou činnosťou a verejnosť nebola dostatočne informovaná o význame hradiska. Potrebné je zachrániť pamiatky, informovať verejnosť o dávnej histórii regiónu a tým prispieť k ochrane kultúrneho dedičstva.

, Deň otvorených dverí na archeologickom výskume pri obci Divinka

Zdroj: pmza.sk
Foto: oficiálny plagát, archív Rádia Rebeca

 

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Zaujíma vás ľudová kultúra? Pozrite si prehliadku folklórnych kolektívov

Zaujíma vás ľudová kultúra? Pozrite si prehliadku folklórnych kolektívov

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje 23. septembra 2017 krajskú postupovú …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *