utorok - 21. mája, 2024
, Dielne Spojenej školy v Martine čaká rozsiahla rekonštrukcia
Foto: ŽSK

Dielne Spojenej školy v Martine čaká rozsiahla rekonštrukcia

Žilinský samosprávny kraj v najbližších mesiacoch obnoví dielne praktického vyučovania v ďalšej odbornej škole vo svojej pôsobnosti. Budovu dielní Spojenej školy v Martine, kde odborné spôsobilosti získavajú strojári a elektrotechnici, dnes prevzal zhotoviteľ.V závislosti od klimatických podmienok v zimnom období by stavebné práce mali byť ukončené v apríli 2022. Náklady na rekonštrukciu sú rozpočtované na  451 119,74 € EUR,  župa na obnovu využije prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Rekonštrukcia dielní zo 70-tych rokoch minulého storočia zahŕňa výmenu okien, zateplenie obvodového plášťa a rekonštrukciu strechy. V interiéri prejdú komplexnou obnovou šatne, hygienické zariadenia a učebne. Obnova sa dotkne troch pracovísk odborného výcviku – učebne elektrotechniky a automatizácie, pneumatiky – hydrauliky aCNC frézovania a sústruženia. Spojená škola už je v súčasnosti bezbariérová, počas rekonštrukcie však dôjde aj k výmene starého výťahu za nový, ktorý všetky priestory 2-podlažnej budovy sprístupní aj žiakom s pohybovými obmedzeniami. V exteriéri pribudnú parkovacie miesta pre imobilných.

Výučba odborných predmetov bude aj počas stavebných prác prebiehať bez obmedzení. Okrem ďalších svojich učební škola pre praktické vyučovanie využije  priestory 65 firiem, s ktorými spolupracuje v rámci duálneho vzdelávania. Do duálneho vzdelávania je zaradených viac než 200 žiakov, čo zo školy robí jednu z najúspešnejších v systéme.Ako dodal riaditeľ školy Jozef Zanovit: „Vývoj v strojárskych firmách sa dramaticky líši od odborných učební, v ktorých pripravujeme žiakov na budúcu prax. Je preto najvyšší čas prispôsobiť výučbu moderným trendom a technológiám.  Turiec je pritom strojárske centrum naviazané na firmy zo širokého okolia, a aby sa tieto spoločnosti mohli rozvíjať, potrebujú adekvátne pripravenú pracovnú silu.“ V ďalšej fáze župa preto vybaví nové dielne najmodernejšími výučbovými zariadeniami, ktoré budú zodpovedať aktuálnemu vývoju v prierezových odboroch.

Krajská samospráva v rekonštrukciách odborných dielní plánuje pokračovať. Podporou odborného školstva sa župa usiluje o riešenie nedostatku odborných profesií, ktorý sa na pracovnom trhu čoraz výraznejšie prejavuje. „V regióne sa snažíme udržiavať priaznivý pomer gymnázií voči odborným školám. Našou ambíciou je posilniť záujem o odborné vzdelanie. Pracovný trh volá po strojároch a som presvedčená, že budovaním špičkových odborných škôl 21. storočia dokážeme pritiahnuť viac žiakov, ktorí budú ďalej rozvíjať kľúčové priemyselné odvetvia v regióne,“ dodala na záver predsedníčka kraja Erika Jurinová.

Zdroj: ŽSK

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Centrum národnej kultúry, Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Pridajte sa k oslavám Dní mesta Martin 2024! Od 14. do 16. júna sa v …