pondelok - 27. mája, 2024
, Diskriminačné podpory mladých farmárov

Diskriminačné podpory mladých farmárov

Od roku 2015 sa budú môcť farmári uchádzať o podporu zo zdrojov programovacieho obdobia 2014 – 2020. Od vedenia rezortu pôdohospodárstva dostávajú mladí farmári sľuby o podpore už od roku 2012, avšak reálne sa žiadnej nedočkali.

Situáciu objasnil podpredseda Slovenskej národnej strany Vladimír Chovan. „Ministerstvo pôdohospodárstva spustilo veľkú kampaň o podporách pre mladých farmárov. Mnohí mladí farmári začali na Slovensku podnikať už v rokoch 2013 a 2014 v nádeji, že sa dostanú k podpore na rozbeh svojej výroby. Týchto farmárov hodil rezort pôdohospodárstva cez palubu.“ 

Na podpory od roku 2015 budú platiť určité obmedzenia. Slovenská národná strana považuje nastavenie pripravovanej podpory pre mladých farmárov za nesystémové a diskriminačné. Rezort totiž pripravil podpory len pre mladých farmárov, ktorí „vniknú” po vypísaní výzvy. Mladý farmár dokonca nesmie byť štatutárom posledných päť rokov. Čo napríklad samostatne hospodáriaci roľník je. Podporiť novozačínajúcich farmárov je dôležité. Rovnako, ako udržať pri podnikaní tých, ktorí našli odvahu a začali v posledných rokoch v poľnohospodárstve pracovať. Vzťah pôde a k práci so zvieratami sa nerodí vypísaním výzvy. Cieľom takejto podpory musí byť udržanie mladých ľudí  pri poľnohospodárskej výrobe  dlhodobo.  Najlepšie niekoľko generácií. U farmárov, ktorí už hospodáriť začali, je k tomu najvyšší predpoklad. A najjednoduchšie rozlíšenie špekulácie od poctivej a tvrdej práce. 

„Podpora pre mladých farmárov ide zo zdrojov druhého piliera. Zdroje druhého piliera ale rezort pôdohospodárstva krátil už o 460 miliónov eur, čiže Slovensko nebude schopné do roku 2020 podporiť viac ako 600 farmárov. To vychádza len osem farmárov v jednom okrese, takže mnohí budú ešte veľmi sklamaní, keď si podajú žiadosti ale k podporám sa nedostanú,“ takto situáciu budúcich rokov priblížil Vladimír Chovan.

O budúcej podpore pre nových farmárov hovoril aj minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek  na krajských informačných dňoch. Záujem o túto informáciu bol veľký, takže môžeme očakávať s vysokou pravdepodobnosťou nasledovný scenár. Pripravovaný návrh ministerstva pôdohospodárstva vytvára priestor pre špekulácie a typ kampaňovitého podnikania v poľnohospodárstve. Pripomína viac marketingové opatrenie ako pochopenie zámerov Komisie EÚ pri zapájaní a podporovaní mladých farmárov v prestarnutej rezortnej štruktúre. Pri biednej situácii na slovenskom vidieku bude významne motivovať aj  podnikateľov s vidinou krátkodobého príjmu. Takých, ktorí budú mať záujem podnikať len päť rokov počas poberania podpory.

SNS preto žiada ministerstvo pôdohospodárstva, aby v pripravovaných vykonávacích predpisoch na poberanie podpôr mladých farmárov, vytvorilo priestor pre všetkých mladých farmárov, ktorí doteraz nemali možnosť uchádzať sa o podporu.

Zdroj: SNS

Foto: teraz.sk

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *