sobota - 18. mája, 2024
, Dolnokubínčania diskutovali o komunitnom pláne mesta
Foto: dolnykubin.sk

Dolnokubínčania diskutovali o komunitnom pláne mesta

V stredu 23. mája sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne uskutočnila konferencia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dolný Kubín.

Jej cieľom bolo predstaviť a zhodnotiť doterajší priebeh tvorby komunitného plánu so všetkými účastníkmi a prerokovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v meste, ktoré budú zodpovedať miestnym podmienkam a potrebám obyvateľov.

„Výstupom z konferencie je záverečné komuniké účastníkov konferencie, ktorí odporučili poslancom Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne schváliť predložené, prerokované a z radov účastníkov konferencie doplnené analýzy, ciele a priority, ktoré budú obsahom strategickej časti komunitného plánu. Predložený na schválenie poslancom by mal byť na júnovom mestskom zastupiteľstve,“ povedala Eva Palugová z odboru sociálnych vecí a rodiny na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.

Komunitné plánovanie je metóda, ktorá umožňuje nastaviť sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym podmienkam a špecifickým požiadavkám jednotlivých občanov. Táto sféra patrí do pôsobnosti obce, ktorá vypracúva, schvaľuje a vytvára podmienky na podporu komunitného rozvoja. „Počas procesu komunitného plánovania uskutočnilo mesto prieskum potrieb obyvateľov mesta. Taktiež prebehli stretnutia s prijímateľmi, zástupcami prijímateľov a s poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta,“ doplnila Palugová.

Proces plánovania prebiehal v niekoľkých etapách

Dolnokubínska samospráva začala tvoriť strategický dokument sociálnej oblasti už v roku Jeho prvá aktualizácia sa uskutočnila v roku 2008, kedy sa vyhodnotil a aktualizoval plán sociálnych služieb. Následne poslanci mestského zastupiteľstva svojim uznesením zo 17. decembra 2009 schválili nové priority rozvoja sociálnych služieb. Zmena legislatívneho prostredia v sociálnej oblasti si vyžadovala v roku 2011 ďalšie prehodnotenie cieľov a priorít.

„Aj dôsledným plánovaním a nastavovaním sociálnych služieb sa Dolný Kubín stal mestom, ktoré sa zaradilo medzi lídrov v sociálnej oblasti,“ povedal Jozef Šimek, zástupca primátora mesta Dolný Kubín.

Proces tvorby komunitného plánovania v meste prebiehal v niekoľkých fázach. Začiatkom februára 2018 sa členovia Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva pri Mestskom zastupiteľstve v Dolnom Kubíne uzniesli na tom, že proces realizácie IV. Etapy komunitného plánu začne odbor sociálnych vecí a rodiny, ktorý pripraví podklady k zostaveniu hlavnej pracovnej skupiny.

„Do tvorby boli oslovení aj zástupcovia štátnej správy, poslanci, členovia komisií Mestského zastupiteľstva, VÚC, nemocnice a polície. Pozvali sme tiež 52 regionálnych a lokálnych zástupcov poskytovateľov služieb, 51 zástupcov rôznych organizácií, ktoré združujú obyvateľov mesta a v určitej oblasti zastupujú ich záujmy a 25 rôznych prijímateľov sociálnych služieb,“ vysvetlila Palugová.

V marci bol zverejnený na internetovej stránke mesta dotazník, ktorý bol distribuovaný v tlačenej forme v meste. V polovici apríla prebehli stretnutia pracovnej skupiny prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, kde pomenovali potreby a požiadavky a zvolili zástupcov do hlavnej pracovnej skupiny. Neskôr nasledovalo spracovanie a analýza požiadaviek prijímateľov a poskytovateľov do SWOT analýzy a spracovanie požiadaviek obyvateľov mesta z dotazníkov, u prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov bol vykonaný prieskum spokojnosti s kvalitou poskytovaných služieb. S cieľom vytvorenia efektívnej siete sociálnych služieb dostupných obyvateľom mesta vykonali pracovníci mesta aj mapovanie dostupnosti sociálnych služieb a vyžiadanie informácií od poskytovateľov sociálnych služieb.

Zdroj: mesto Dolný Kubín

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Centrum národnej kultúry, Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Pridajte sa k oslavám Dní mesta Martin 2024! Od 14. do 16. júna sa v …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *