pondelok - 26. septembra, 2022
, Dolnokubínske organizácie môžu žiadať od mesta dotáciu

Dolnokubínske organizácie môžu žiadať od mesta dotáciu

Športové a kultúrne organizácie, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území mesta Dolný Kubín, môžu požiadať o finančné prostriedky na svoje aktivity v budúcom roku. V rozpočte mesta je na tieto ciele vyčlenená suma vo výške 110.740 eur, čo je oproti tomuto roku nárast o 60.000 eur.

Žiadosti o dotáciu môžu záujemcovia posielať od začiatku novembra. „O dotáciu smú požiadať všetky právnické osoby, združenia, neziskové organizácie, živnostníci a kluby, ktoré boli založené v Dolnom Kubíne alebo pôsobia v našom meste. Treba však upozorniť, že tak ako aj minulý rok o dotáciu nemôžu žiadať fyzické osoby,“ vysvetlil Michal Švento z dolnokubínskej radnice.

Mestskí poslanci na svojom septembrovom zasadnutí schválili, že na oblasť športu bude na budúci rok vyčlenená suma 98.558 eur a maximálna výška jednej dotácie nemôže presiahnuť 44.296 eur. Pre oblasť kultúry je maximálna výška dotácie 12.182 eur. „O úspešných žiadateľoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo na základe návrhu komisie školstva, kultúry, mládeže a športu alebo komisie sociálnych vecí a zdravotníctva,“ uviedol hovorca mesta Martin Buzna s tým, že žiadosť musí byť na mestský úrad doručená najneskôr do 31. decembra tohto roku. Je potrebné, aby bola žiadosť vyplnená na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné na internetovej stránke mesta.

V dotačnom programe na projekty Šanca pre všetkých 2019 je pre oblasť voľného času, kultúry a športu vyčlenených ďalších 30.000 eur, z čoho o sume 27.000 eur bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo a primátor mesta rozhodne o sume 3000 eur. Záujemcovia o dotáciu pre sociálnu oblasť z tohto programu budú môcť čerpať zo sumy 13.000 eur. „Rozhodli sme sa, že v roku 2019 sa suma dotácie na jeden projekt navýši na 1500 eur, čo je o 500 eur viac ako tento rok,“ doplnil Švento s tým, že dolnokubínska samospráva bude môcť budúci rok podporiť aj tamojšiu talentovanú mládež z celkového balíka 2085 eur.

Zdroj: mesto Dolný Kubín

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Fallgrapp, Projekt Fest Hudobné prinesie do kultúrneho centra Barmuesum koncert Fallgrapp

Projekt Fest Hudobné prinesie do kultúrneho centra Barmuesum koncert Fallgrapp

Príďte si užiť večer plný kvalitnej hudby! V piatok 16.9. o 20:00 sa “Muskom” rozozvučí …