utorok - 18. júna, 2024
, Dolný Kubín pomáha rodinám a deťom v zlej sociálnej situácii
Foto: dolnykubin.sk

Dolný Kubín pomáha rodinám a deťom v zlej sociálnej situácii

Dolnokubínska samospráva zriadila v minulom roku Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu s názvom ŠTÚRKA na ul. Ľ. Štúra. Hlavným dôvodom vzniku  služby bolo bezplatne pomôcť rodinám s deťmi a fyzickým osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

Obdobné centrum zriadilo v apríli mesto pri Zariadení dočasného bývania, kde sa poskytuje primárne ubytovanie pre rodiny s deťmi a fyzické osoby, ktorým bolo Okresným súdom nariadené vysťahovanie a mesto má povinnosť im poskytnúť náhradné ubytovanie. „Cieľom tejto služby je bezplatné poskytovanie sociálneho poradenstva, zabezpečovanie pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoci pri príprave na školskú dochádzku, v prípade potreby sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia či organizovanie záujmových aktivít pre rodiny,“ povedala Katarína Trubanová z Oddelenia pre rodinu a krízovú intervenciu na Mestskom úrade Dolný Kubín.

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, ktorá funguje od augusta 2017 je zameraná na občanov mesta, ktorí nedokážu riešiť svoje problémy z dôvodu životných návykov a spôsobu života. Sociálni pracovníci v spolupráci s pedagógmi sa najskôr zameriavali na monitoring rizikovej cieľovej skupiny a následne na mapovanie potrieb občanov. Postupne sa v nájomnej bytovke mesta Dolný Kubín na ul. Ľ. Štúra 2297/18 začali vyvíjať organizované aktivity slúžiace k rozvoju potenciálu prijímateľov tejto sociálnej služby, dochádza tak k zvyšovaniu ich sebavedomia a vlastnej kompetencie, posilňovaniu zodpovednosti.

„Takáto služba prispieva k sociálnemu začleneniu, rozširuje socializačné príležitosti znevýhodneným rodinám a najmä vytvára primerané podmienky na zdravý a nekonfliktný rast,“ vysvetlila Trubanová.

„Nenahrádzame úlohu rodiča ani školy“

Pedagógovia spolu so sociálnymi pracovníkmi venujú svoj čas deťom v poludňajších a popoludňajších hodinách. Takúto skupinu navštevuje celkom 18 detí, ktoré sa stretávajú vždy v štvorčlenných skupinách po dve hodiny denne, dvakrát do týždňa. Sociálna pracovníčka Trubanová vidí pokrok v rozvoji detí, ktoré navštevujú takéto združenie. „Deti sa postupne naučili pravidlá, ktoré sú v rámci nízkoprahovej sociálnej služby nastavené. Vidím efektivitu v tejto práci práve preto, že u týchto detí chýba predprimárna príprava a mnohokrát nemajú možnosť individuálneho prístupu na základných a stredných školách,“ doplnila.

Pre najmenšie deti sú pripravené audiorozprávky a aktivity zamerané na precvičovanie ručičiek. Podľa slov sociálnej pracovníčky pristupujú ku každému dieťaťu individuálne.

My nesuplujeme úlohu rodiča, ani úlohu školy, ale niektorí rodičia nemajú čas a priestor na to, aby sa deťom venovali, preto sme tu my a vytvárame pre nich rôznorodé aktivity,“ ozrejmila pedagogická pracovníčka Simona Zápotočná.

V rámci zachovania nízkoprahovosti je sociálna služba poskytovaná každému, kto o takúto pomoc požiada a môže sa tak obrátiť so svojou žiadosťou priamo v priestoroch Nízkoprahovej sociálnej služby, prípadne na Odbor sociálnych vecí a rodiny na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne. Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou a terénnou formou.

Zdroj: Mesto Dolný Kubín

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Detská nedeľa, Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Deň plný hier a zábavy – aj taká bude Detská nedeľa 2. júna 2024 v …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *