štvrtok - 13. júna, 2024
, Dve mestské škôlky v meste Žilina prejdu rozsiahlymi rekonštrukciami
Foto: Mesto Žilina

Dve mestské škôlky v meste Žilina prejdu rozsiahlymi rekonštrukciami

V materských školách Čajakova a Trnavská v Žiline zavládne počas letných prázdnin stavebný ruch. Obe škôlky získali na rozsiahle rekonštrukcie peniaze z eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. V materskej škole na Čajakovej vznikne nová trieda, na Trnavskej pribudnú dve nové triedy a nová jedáleň.

Na modernizáciu Materskej školy Čajakova pôjde približne 488 tisíc eur

Na modernizáciu Materskej školy (MŠ) Čajakova pôjde približne 488 tisíc eur. V rámci projektu sa počíta s vytvorením tretieho nadzemného podlažia, čím sa vytvorí ďalšia trieda pre 23 detí. Okrem toho sa plánuje zabezpečiť debarierizácia celej budovy. V exteriéri sa doplní výťah pre imobilných a vo vnútorných priestoroch sa vymenia interiérové dvere, doplnia zariaďovacie predmety a vytvoria sa dve bezbariérové toalety, čím sa priestor prispôsobí osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Investícia zahŕňa tiež rekonštrukciu dažďovej kanalizácie a výmenu zastaralýchzariaďovacích predmetov na hygienickom zariadení pre zamestnancov. „Škôlka má v súčasnosti 5 tried, ktoré navštevuje dovedna 84 detí. Touto modernizáciou sa nám rozšíri kapacita o ďalších 23 detí, čo určite ocenia najmä rodičia,“ uviedla Viera Popluhárová, vedúca odboru školstva a mládeže na Mestskom úrade v Žiline. S rekonštrukciou sa začne začiatkom júla a bude trvať 12 mesiacov. Počas tejto doby premiestnia škôlkarov do priestorov Základnej školy Jarná.

Nové triedy pribudnú aj v MŠ Trnavská

Nové triedy pribudnú aj v MŠ Trnavská. Projekt rekonštrukcie vo výške viac ako 681 tisíc eur zahŕňa okrem rozšírenia kapacít aj prístavbu jedálne so schodiskom, revitalizáciu detského ihriska, stavebno-technické úpravy budovy a jej zateplenie. „Vďaka dvom novým triedam sa rozšíri kapacita škôlky o 50 detí. Vznikne tu tiež jedáleň, ktorá bude prepojená s už jestvujúcou kuchyňou a do ktorej sa zmestí približne 90 detí,“ dodala Popluhárová. V rámci modernizácie sa tiež debarierizujú hlavné vstupy do budovy, výsledkom čoho bude sprístupnenie objektu aj pre deti s obmedzenou možnosťou pohybu. Vybudujú sa nové bezbariérové toalety, bezbariérový chodník a pred budovou škôlky sa vytvorí parkovacie miesto pre imobilných. Projekt rovnako počíta aj so zvýšením energetickej efektívnosti budovy prostredníctvom zateplenia stropu a podlahy.

Rekonštrukcia MŠ na Trnavskej ulici je naplánovaná na 15 mesiacov, pričom so stavebnými úpravami by sa malo začať začiatkom letných prázdnin. „Tak ako pri škôlke na Čajakovej ulici, aj v tomto prípade sme boli nútení presťahovať škôlkarov. Počas rekonštrukcie bude celá prevádzka škôlky premiestnená do priestorov Základnej školy na Limbovej ulici. Snažili sme sa vybrať čo najbližšie lokality a s rodičmi oboch materských škôl sme samozrejme tieto zmeny prekonzultovali,“ uzavrelavedúca odboru školstva a mládeže.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Purist, Barmuseum: Purist

Barmuseum: Purist

festHUDOBNE  v Barmuseum po piate! Fanúšikovia elektropopu si  môžu do svojho kalendára zaznačiť dôležitý dátum …