piatok - 24. mája, 2024
, Festival mestoINAK prináša aktivity pre všetkých Žilinčanov

Festival mestoINAK prináša aktivity pre všetkých Žilinčanov

 

 

 

Druhý ročník festivalu mestoINAK opäť oživí ulice a vtiahne Žilinčanov do diania v našom meste. Festival je zasvätený verejnému priestoru, životnému prostrediu okolo nás, susedom a susedstvu, aktívnym občanom a všetkým obyvateľom mesta. V jeho programe nájdete populárnu cyklojazdu, fotomaratón, susedskú slávnosť, čistenia ulíc občanmi alebo diskusiu na aktuálnu tému spoplateného parkovania.

Od 19. do 25 apríla bude každý deň venovaný inej dôležitej téme, s ktorou sa dennodenne stretávajú všetci Žilinčania. Festival začne výtvarným plenérom pre deti zo Základnej umeleckej školy. Pokračovať bude umeleckou inštaláciou poukazujúcou na problém nelegálnych reklám na uliciach Žiliny. Následne sa na mestskom úrade uskutoční diskusia so zástupcami samosprávy a prevádzkovateľmi obchodov a služieb. Jej cieľom bude hľadanie optimálneho spôsobu prezentácie prevádzok, vhodného do mestskej pamiatkovej rezervácie. Mesto Žilina v spolupráci s odborníkmi vypracovalo manuál pouličnej reklamy, ktorý bude na diskusii predstavený.

„Diskusia je výbornou príležitosťou, pre všetky strany, hľadať vzájomne prijateľné riešenie, ako by mala vyzerať súdobá reklama v historickom prostredí. Veríme, že prevádzkovatelia služieb využijú ponúknuté riešenia, ktoré im pomôžu vytvoriť kvalitnú a estetickú propagáciu ich prevádzky“, povedala architektka Lucia Streďanská z občianskej iniciatívy Verejný smog, ktorá sa na príprave akcie podieľa.

Festival ďalej pokračuje fotomaratónom. Jedná sa o fotografickú súťaž otvorenú všetkým amatérom aj poloprofesionálom. Počas dvoch hodín budú mať súťažiaci možnosť nafotiť 4 témy vo verejnom priestore. Fotografie v jednotlivých kategóriách následne vyhodnotí odborná porota zložená z členov Fotoklubu Obzor. Súťažiaci môžu vyhrať videokameru a 3x fotoaparát od sponzora súťaže, žilinskej firmy PLAY Electronics.

V piatok 22. apríla, na Deň Zeme, budú spoločensky zodpovedné firmy zo Žiliny čistiť žilinský Lesopark Chrasť alebo okolie svojej organizácie. O deň neskôr na nich nadviažu občania, ktorí budú čistiť svoje ulice. „Sme veľmi radi, že po roku môžeme nášmu mestu opäť pomôcť v rámci akcie Vyčistime si našu ulicu. Organizácie a občania budú čistiť verejné priestranstvá v meste, ulice aj žilinský lesopark. Zamestnanci firiem robia túto činnosť dobrovoľne vo svojom pracovnom čase. Im aj aktívnym občanom, ktorí sa pridajú patrí veľká vďaka“, povedal organizátor festivalu a zároveň koordinátor spomenutej akcie, Vladimír Randa z občianskeho združenia Preles.

Piatkový program ešte doplní Veľká jarná cyklojazda, ktorá štartuje o 17.00 z Hlinkového námestia. „Cieľom cyklojazdy je ukázať, že aj cyklisti patria na cesty a majú plné právo komunikácie využívať a byť rešpektovaní vodičmi motorových vozidiel. Zároveň by sme radi upozornili na potrebu ďalšieho budovania mestskej infraštruktúry tak, aby sa slogan cyklomesto Žilina stal realitou“, povedal Martin Krištof z občianskeho združenia Mulica, ktoré cyklojazdu pravidelne organizuje.

Do programu festivalu sa tradičnou Pecha Kucha Night zapojilo aj kultúrne centrum Stanica – Záriečie. Jedná sa o prezentačný formát, pri ktorom jeden prezentujúci predstaví svoju prácu a inšpirácie v 20 obrázkoch, pričom na každý má 20 sekúnd. Témou najbližšej akcie bude verejný priestor a súčasné umenie.

V nedeľu, 24. apríla, sa môžu všetci Žilinčania tešiť na Susedskú slávnosť, ktorá sa uskutoční v parku Ľudovíta Štúra na Bôriku. Akcie je príležitosťou pre obyvateľov stretnúť sa a spoznať svojich susedov, piknikovať, hrať hry, ochutnávať vlastnoručne napečené koláče, jednoducho si užívať život v našom meste.

Posledný deň festivalu, pondelok, je venovaný vážnej téme, ktorou je spoplatnenie parkovania na žilinských sídliskách. Keďže tento problém sa týka takmer všetkých Žilinčanov a je potrebné hľadať široko akceptovateľné riešenie, tak sa organizátori festivalu rozhodli pozvať do Žiliny špičkových odborníkov na parkovanie zo Slovenska a Českej republiky. Títo budú od 17:00 v Nadácii Polis zdieľať svoje odborné poznatky a vedomosti o tom, ako riešiť problém parkovania v mestách 21. storočia.

Festival organizuje občianske združenie Preles v rámci svojho projektu Ekocentrum Lesopark. Vstup na všetky akcie je voľný. Na niektoré sa treba vopred prihlásiť. Detailné informácie o celom programe, jednotlivých akciách, ako aj spôsobe prihlasovania nájdete na stránkach www.mestoINAK.sk

Historické centrum mesta je zaplavené reklamou

Dnešná doba sa nesie v znamení komerčného úspechu a pre finančný zisk útočí aj na chránené mestské priestory. S týmto problémom sa musí vyrovnať aj mestská pamiatková rezervácia v Žiline, ktorá je v niektorých svojich častiach doslova zaplavená reklamou. „Je to práve reklama a obchodný parter, ktoré dotvárajú celkový obraz mesta a v priamom kontakte s návštevníkom sa stávajú najsledovanejšou a najviac prezentovanou stránkou historického mesta.“, hovorí odborník na reklamu v pamiatkovom prostredí Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD.

Reklama svojím množstvom, nevhodným tvarom, remeselným prevedením a umiestnením narúša celkový obraz Žiliny, celkovú atmosféru mesta – genius loci. Aj preto pripravil Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja tzv. Manuál pouličnej reklamy, ktorý bližšie špecifikuje rozmery, možné umiestnenie a prípadné materiálové riešenie označenia prevádzky či inej reklamy v mestskej pamiatkovej rezervácií. V spolupráci s architektmi, dizajnérom Petrom Liškom, Krajským pamiatkovým úradom a Odborom stavebným tak vznikol dokument, ktorý napomôže ku regulácií reklamy v MPR mesta Žilina.

„V konečnom dôsledku sa tento fenomén odráža negatívne nie len na psychike občana, ktorí sa v spleti reklamy nevie orientovať, ale aj na atraktivite historického centra pre občana ako konzumenta či turistu.“, dodáva Lucia Streďanská, ktorá s ako architektka na vzniku Manuálu pouličnej reklamy podieľala.

„Časť manuálu bude premietnutá do záväznej textovej časti Územného plánu v rámci aktuálne obstarávaných Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN-M Žilina ako záväzné regulatívy, a teda ich dodržiavanie bude v prípade schválenia záväzné.“, hovorí Ing. Jozef Oswald, riaditeľ Odboru stavebného MsÚ. V blízkej dobe bude taktiež manuál premietnutý do záväzného dokumentu Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie, ktorého aktualizácia od roku 1988 je potrebná a nevyhnutná.

V rámci festivalu verejných priestorov MestoINAK bude prebiehať aj predstavenie Manuálu pouličnej reklamy, ktoré sa bude konať v stredu 20. apríla o 17.00 hod. v zasadačke Mestského úradu. Pozvaní sú aj všetci majitelia budov v mestskej pamiatkovej rezervácii ako aj majitelia prevádzok.

Autor: Vladimír Randa
Foto: Občianske združenie Preles

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *