štvrtok - 13. júna, 2024
Finančný dar, SOŠ v Ružomberku obdržala nečakaný finančný dar z Kanady
Ilustračné foto: pixabay.com

SOŠ v Ružomberku obdržala nečakaný finančný dar z Kanady

V septembri 2021 navštívila Strednú odbornú školu polytechnickú pani Mary Gazdarica, ktorá je vykonávateľkou závetu po svojom bratovi Louisovi Gazdarica. „Oznámila nám, že jej brat našej škole odkázal finančné prostriedky vo výške cca 125 000 €,“ Ing. Pavol Moravčík, riaditeľ školy. Finančné prostriedky sa dostali na účet školy  v marci 2022 prostredníctvom nadácie Zdravé mesto  Banská Bystrica v sume 125 778,42 €. Škola vypracovala projekt na použitie financií a po odsúhlasení Správnou radou Nadácie ich využila nasledovne:

 • modernizácia vybavenia učební – nábytok, PC technika, interaktívne tabule,
 • vybudovanie jazykovej učebne,
 • dovybavenie chemického laboratória,
 • obstaranie autodiagnostiky a náradia do školského autoservisu,
 • nákup zváracej techniky a príslušenstva do zváračskej školy a zároveň vyškolenie zváračského technológa,
 • vybudovanie laboratória strojárstva,
 • dovybavenie elektrotechnického laboratória a dielní pre elektrotechnikov,
 • vybudovanie PLC pracoviska pre vyučovanie mechatronikov,
 • nákup 3D tlačiarne a gravírovacieho stroja,
 • vybudovanie počítačovej učebne v priestoroch praktického vyučovania,
 • stredná oprava troch obrábacích strojov (sústruhov).

Vyjadrenie Pavla Moravčíka, riaditeľa SOŠP Ružomberok: „V septembri 2021 sa v našej škole zjavila maličká staršia pani s bielymi dlhými vlasmi hovoriaca po anglicky a chcela hovoriť s riaditeľkou školy. Tomu, čo jej aj ostatným členom vedenia oznámila, nechcel v prvej chvíli nikto uveriť. Jej brat Louis John Gazdarica mal našej škole v poslednej vôli odkázať veľký obnos peňazí –  viac ako 100 tisíc eur. Podmienkou bolo, že tieto peniaze využijeme na rozvoj školy a dostaneme ich nie priamo, ale prostredníctvom nadácie, ktorá sídli v Banskej Bystrici. Aj keď sme túto informáciu brali s istou rezervou, predsa sme si spoločne sadli a dali na papier všetko, čo by sme za darované peniaze chceli pre školu kúpiť, či urobiť a tak zlepšiť podmienky na vzdelávanie našich žiakov i na prácu učiteľov.

Niekoľko mesiacov sme o tom, kedy peniaze do školy prídu, nemali informácie, až napokon po februári 2022 sme svoje zámery mohli zapracovať do projektu. Cez nadáciu Zdravé mesto na účet školy malo poputovať presne 125 778,42 €, ktorých využitie  sme naplánovali do posledného centu. Peniaze sme sa rozhodli investovať tak, aby sa v čo najširšej miere podarilo naplniť náš zámer – modernizáciu teoretického i praktického vyučovania. V apríli 2022 sme so spomínanou nadáciou na základe projektu podpísali zmluvu a začali sme s jeho praktickou realizáciou. Nakúpili sme nový školský nábytok do učební, vybudovali sme multimediálnu jazykovú učebňu aj ďalšiu počítačovú učebňu, ktorá slúži pre potreby praktického vyučovania. 

Teóriu s praxou budú môcť naši žiaci spojiť v elektrotechnických a strojárskych učebniach a laboratóriách, kde tiež pribudla nová technika. Na praktickom vyučovaní sme zabezpečili nielen strednú opravu troch obrábacích strojov, ale aj nákup nových zváračiek do zváračskej školy. Aby naša zváračská škola mohla poskytovať svoje služby nielen našim žiakom, ale aj ostatným záujemcom o získanie zváračského preukazu, investovali sme časť peňazí z daru aj do vyškolenia zváračského technológa.

Je samozrejmé, že na to, aby sa z našej školy stala moderná vzdelávacia inštitúcia, nestačí ju len vybaviť novými školskými lavicami či modernou technikou. Treba na to predovšetkým ľudí, ktorí svoju prácu budú vykonávať so zanietením  a snahou odovzdať svojim žiakom čo najviac vedomostí a zručností. Práve v tomto vidíme odkaz pána Gazdaricu, rodáka z Liptovských Revúc, ktorý sa budeme snažiť napĺňať. Vieme, že práve týmto svojím veľkorysým skutkom nám na to pomohol vytvoriť podmienky, sme mu za to vďační a veríme, že ho nesklameme.“

Zdroj: TS, ŽSK

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Purist, Barmuseum: Purist

Barmuseum: Purist

festHUDOBNE  v Barmuseum po piate! Fanúšikovia elektropopu si  môžu do svojho kalendára zaznačiť dôležitý dátum …