piatok - 21. júna, 2024
, Hlavným architektom mesta Žilina bude Rudolf Chodelka
Foto: FB/Mesto Žilina

Hlavným architektom mesta Žilina bude Rudolf Chodelka

Hlavným architektom a riaditeľom Útvaru hlavného architekta (ÚHA) mesta Žilina bude Ing. arch. Rudolf Chodelka. Do funkcie ho na svojom rokovaní v pondelok 17. februára vymenovalo Mestské zastupiteľstvo v Žiline.

Rudolfa Chodelku odporučila na vymenovanie šesťčlenná komisia zložená z odborníkov v oblasti architektúry po tom, ako v konkurencii štyroch kandidátov uspel vo výberovom konaní dňa
15. januára.

 „Vymenovanie hlavného architekta je dôležitá udalosť pre Žilinu. To, že tu osem rokov chýbal, veľmi cítime. Mesto potrebuje úrad alebo inštitúciu, ktorá bude zabezpečovať a garantovať rozvoj územia a dlhodobý rozvoj mesta. Potrebujeme úrad, ktorý bude vstupovať od procesov v meste a zásadne sa vyjadrovať k územnému plánu, bude dohliadať na jeho dodržiavanie či otvárať ho možným zmenám,“ uviedol Peter Fiabáne.

Ako dodal, na hlavného architekta čaká zložitá úloha vybudovať funkčný a rešpektovaný útvar. Jeho súčasťou majú byť okrem architekta aj ďalšie profesie ako urbanista, ekológ, krajinný architekt, dopravný inžinier či demograf.

„Schválenie pozície hlavného architekta a jeho útvaru je signálom pre verejnosť, že mestu na problematike územného plánovania a architektúre záleží. Silný mandát, ktorý som dostal od mestských poslancov, vnímam ako novú kapitolu pre mesto. Je to cesta pozitívneho reštartu, na ktorej chcem nastaviť jasné a zrozumiteľné pravidlá na poli územného plánovania a architektúry,“ povedal Rudolf Chodelka.    

O zriadení tohto ÚHA ako rozpočtovej organizácie mesta rozhodli na svojom zasadnutí v apríli 2019 žilinskí mestskí poslanci. Do jeho kompetencie budú spadať všetky odborné činnosti v rámci architektúry mesta, územného plánovania a urbanizmu.

Rudolf Chodelka vyštudoval Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Aktívne pôsobí ako architekt, spolu s manželkou vedie architektonický ateliér v Žiline. Aktívny je aj v rôznych záujmových a občianskych združeniach. V súčasnosti pôsobí aj ako zástupca starostky obce Hôrky, pracuje v komisii územného plánovania a výstavby pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline, v minulosti pracoval aj v komisii pre pamätihodnosti.

Zdroj: Mesto Žilina

 

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …