sobota - 2. marca, 2024
, Inteligentnejší a lepší Žilinský samosprávny kraj
Foto: FB/Mesto Žilina

Inteligentnejší a lepší Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj bude inteligentnejší a lepší. Župa rozbieha veľký projekt na implementáciu princípov SMART riešení v regiónoch za takmer 2,5 milióna eur. Projekt je hradený z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

Hlavným cieľom je zvýšenie kvality poskytovaných služieb a to pri dosiahnutí maximálnej efektívnosti samosprávneho kraja s využitím predovšetkým SMART princípov – technologických, procesných a sociálnych inovácií. Predchádzať tomu budú analýzy súčasného stavu verejnej správy, príprava vstupov do reformných politík a hodnotenie legislatívnych zmien na činnosť a kľúčové kompetencie kraja.  ,,Našou víziou je efektívne riadenie kraja, ktoré prinesie kvalitnejšie služby pre jeho obyvateľov a napĺňanie potrieb podnikateľov. Výsledkom má byť fungujúci región, v ktorom bude život jednoduchší a lepší, čím sa stane atraktívnejším nielen pre domácich, ale aj pre investorov, zahraničných partnerov, či návštevníkov regiónu, povedala županka Erika Jurinová.

Župa v tejto chvíli pracuje na aktualizácií svojich strategických dokumentov (Stratégia 22+, PHSR) a rozbiehajú sa aktivity zamerané na procesnú a organizačnú optimalizáciu či školiace aktivity pre zamestnancov. ,,Do projektu zapojíme všetkých zamestnancov úradu, ako aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Okrem toho sa pri realizácií bude uplatňovať princíp partnerstva v rámci regiónu so zapojením obyvateľstva, územných sídiel, podnikateľských subjektov, akademickej a vedeckej obce ako aj platforiem združujúcich občanov,“ dodal projektový manažér Róbert Závacký.

Za účelom realizácie inovačných a reformných opatrení župa vytvorí aj sedem nových pracovných miest zameraných na analytické, metodické, či manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja (jedna z podmienok získania príspevku).  Súčasťou projektu bude zavedenie systému riadenia kvality ŽSK ako i odborné vzdelávanie zamestnancov a rozširovanie ich ,,soft skills.“

Implementácia projektu začala v máji a ukončená by mala byť v októbri 2022.

Zdroj: Martina Remencová, ŽSK

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Martin, V poslednom zápase nadstavby Martin podľahol Bardejovu. Priestor na odvetu príde v play-off

V poslednom zápase nadstavby Martin podľahol Bardejovu. Priestor na odvetu príde v play-off

V šiestom a zároveň poslednom kole nadstavbovej časti 2. hokejove ligy sa na ľade v …