piatok - 23. februára, 2024
, Kroniku mesta Žilina 2019 ocenili na celoslovenskej súťaži
Foto: FB/Mesto Žilina

Kroniku mesta Žilina 2019 ocenili na celoslovenskej súťaži

Mestský úrad v Žiline získal mimoriadne ocenenie za kvalitné a nápadité spracovanie kroniky mesta za rok 2019 v celoštátnej súťaži Slovenská kronika. Do jej 11. ročníka sa prihlásilo 61 súťažných prác, z toho 21 kroník a 40 monografií. Slávnostné ocenenie víťazov sa malo konať v utorok 20. októbra v Martine, no kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii bola akcia zrušená. Súťaž každé dva roky vyhlasuje Národné osvetové centrum so Slovenskou národnou knižnicou, Slovenským národným múzeom a Združením miest a obcí Slovenska. Cieľom je motivovať verejnosť k častejšiemu využívaniu kroník ako cenného zdroja miestnej a regionálnej histórie, ale aj spoločenských i kultúrnych tradícií miest a obcí.   

Tvorba kroniky mesta Žilina je pracovnou agendou odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou mestského úradu. Práve v minulom roku sa žilinská radnica rozhodla pre komplexnú premenu vydávania kroniky po grafickej i štylistickej stránke. Nový dizajn bol vytvorený tak, aby zaujal oko čitateľa hneď na prvé prelistovanie. Pribudli ornamenty v záhlaví, vybral sa moderný typ písma, kvalitnejší papier a kreatívnejší typ väzby. Text kroniky bol v minulom roku vo väčšej miere dopĺňaný materiálom z bohatej databázy fotiek, ktoré si odbor v priebehu roka vytvára pre svoje potreby.

„Som nesmierne rada, že sa nám podaril takýto úspech hneď po prvom vydaní vynovenej kroniky. Vnímam to ako potvrdenie nášho úsilia, že sme sa v uchovávaní informácií pre budúce generácie vybrali správnym smerom,“ uviedla Katarína Gazdíková, vedúca odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou Mestského úradu v Žiline.

Tvorba Kroniky mesta Žilina 2019 bola novátorská aj v rozšírení autorského kolektívu, ktorý tvorili zamestnanci odboru. Zber základných dát zabezpečil dlhoročný kronikár mesta Ján Štofko, grafiku pripravila Barbora Obertová, štylistické úpravy a korektúru textu mali na starosti Martina Brnčalová a Andrea Bialoňová.

„Teším sa, že odborná porota súťaže ocenila novátorsky prístup, ktorý sme zvolili pri tvorbe kroniky. Verím, že poslúži ako cenný zdroj informácií aj budúcim generáciám. Ďakujem pracovníkom odboru komunikácie, ktorí sa na tvorbe kroniky podieľajú a doterajšiemu kronikárovi mesta Jánovi Štofkovi za jeho dlhoročnú prácu. Hoci sa už na tvorbe kroniky aktívne nepodieľa, som vďačný za jeho cenné rady a skúsenosti,“ podotkol primátor mesta Peter Fiabáne.     

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

fašiangy, Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Vychutnajte si tú pravú fašiangovú atmosféru na prvom tohtoročnom podujatí Múzea slovenskej dediny Už sa …