sobota - 22. júna, 2024
, Kto sú podľa vás naj športovci v Martine? Mesto prijíma návrhy na ocenenia
Foto ilustračné

Kto sú podľa vás naj športovci v Martine? Mesto prijíma návrhy na ocenenia

Mesto Martin prijíma návrhy na ocenenia najlepších športovcov roka 2018. Svoje návrhy na vhodných kandidátov môžete adresovať úradu do 31. decembra 2018.

Mesto Martin vyzýva predstaviteľov športových inštitúcií a športových klubov, aby podali návrh na udelenie verejných uznaní fyzickým alebo právnickým osobám i kolektívom, ktoré pôsobia na území mesta. Udeľujú sa štyri typy ocenení:

 – športovec roka
– športový kolektív roka
– športový talent roka
– čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport

Návrhy treba poslať do 31. decembra 2018 a to buď osobne do podateľne na Mestskom úrade alebo poštou na adresu Mestský úrad v Martine, Odbor spoločenských služieb, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin.

Navrhovateľ zároveň zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu. Ten musí obsahovať osobné údaje navrhovaného, ako aj jeho súhlas so zverejnením svojich osobných údajov (v prípade návrhu ocenenia osoby „in memoriam“ dáva súhlas na zverejnenie jeho údajov najbližšia rodina). Návrh musí byť zdôvodnený zhrnutím doterajšej činnosti, za ktorú je navrhované toto ocenenie, dosiahnuté úspechy, prípadne iné ocenenia, či vyznamenania udelené doma alebo v zahraničí. Ak návrh nie je úplný, príslušný odbor vyzve navrhovateľa a určí mu lehotu na doplnenie. Nedoplnený návrh sa bude považovať za nepredložený.

Znenie VZN mesta Martin č. 71, na základe ktorého mesto predkladá túto výzvu, je prístupné v informačnej kancelárii Mestského úradu v Martine ako aj na stránke mesta Martin www.martin.sk pod odkazom „VZN“.

Zdroj: mesto Martin

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …