sobota - 23. septembra, 2023
, Liptovská nemocnica otvára nové špičkové pracovisko urgentnej medicíny
Foto: ŽSK

Liptovská nemocnica otvára nové špičkové pracovisko urgentnej medicíny

Všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sú už vybavené urgentným príjmom 1. typu. Špičkové moderné pracovisko urgentnej medicíny bolo v utorok 21.9.2021 odovzdané aj v Liptovskej nemocnici s polikliniku MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši.

Slúžiť bude pacientom s akútnymi stavmi alebo ťažkými úrazmi.Pri závažných situáciách často rozhodujú o prežití pacienta sekundy. Na urgentnom príjme je sústredené potrebné prístrojové vybavenie na rýchlu a včasnú diagnostiku a ambulancie akútnej medicíny, kde dokážeme pacienta bez zbytočných prevozov stabilizovať a následne posunúť do ďalšej zdravotníckej starostlivosti, vysvetlila riaditeľka Liptovskej nemocnice Ľudmila Pohančeníková.

Urgentný príjem z dôvodu obmedzených priestorových možností Liptovskej nemocnice nemohol byť umiestnený do existujúcich budov. Navrhnutý bol preto ako jednopodlažná prístavba k existujúcemu chirurgickému pavilónu, s ktorým bolo nové oddelenie funkčne prepojené. Takéto dispozičné riešenie umožňuje, aby bol pacient podľa zdravotného stavu okamžite  prepravený na operačné sály,  OAIM ( oddelenie anestéziológie a internej medicíny) resp. lôžkové oddelenie. Príjazd sanitiek k urgentnému príjmu je zabezpečený novovybudovanou príjazdovou komunikáciou s prestrešením. Po vstupe prebehne priamo na recepcii triáž pacientov, ktorých si prevezmú jednotlivé ambulancie. Na oddelení sa okrem jednotky úrazovej a urgentnej starostlivosti nachádzajú interná a chirurgická ambulancia, sesterňa s expektačnýmilôžkami pre pacientov, denné a oddychové zóny pre personál, hygienické zázemie pre zdravotníkov a pacientov a čistiacamiestnosť.

Celkové náklady na vybudovanie urgentného príjmu, prístroje a mobiliár dosiahli  1 833 172 eur, župa z tejto sumyinvestovala 1 790 816 eur z vlastných zdrojov, zvyšok poskytla nemocnica. Časť urgentného príjmu zostane ešte nejaký čas nevyužívaná, tieto priestory sú pripravené na osadenie nového CT prístroja, ktorý začína župa obstarávať. Aktuálne nemocnica takýmto prístrojom disponuje v inej budove, jeho umiestnením do priestorov urgentného príjmu sa však výrazne zvýši komfort pre pacienta, ktorého už nebude potrebné kvôli vyšetreniu prevážať v exteriéri.

Liptovská nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť pre Horný Liptov, čo predstavuje spád asi 72 000 obyvateľov, no región je zároveň top turistickou destináciou Slovenska, ktorú navštívi ročne viac než 500 000 turistov. Tomu zodpovedá i počet ťažkých úrazov, ktoré zdravotníci v nemocnici ročne ošetria.Mimo urgentného príjmu od roku 2018 pritom krajská samosprávainvestovala do nemocnice ďalších takmer 3 milióny eur. „Pre región Liptova je to kľúčové zariadenie pre dostupné a rýchle zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Spolu s tímom som presvedčená o tom, žeLiptovská nemocnica musí zostať súčasťou sieteregionálnych nemocníc, aj preto, aby všetky doposiaľ vynaložené prostriedky do jej modernizácie mohli napĺňať skutočné potreby obyvateľov, ktorí tu žijú aj tých, ktorí náš kraj len navštívia, povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Urgentný príjem ošetrí prvých pacientov po ukončení nevyhnutných administratívnych úkonov súvisiacich s kolaudačným konaním, ktoré aktuálne prebieha.

Zdroj: ŽSK

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Tolstoys, Barmuseum: Tolstoys 1. krát v Martine!

Barmuseum: Tolstoys 1. krát v Martine!

Berlínsko-slovenská groovy mágia prvý krát v Martine na FESTHUDOBNE, 8. septembra o 20:00  V …