piatok - 23. februára, 2024
, Liptovské múzeum v Ružomberku predstaví svoju novú publikáciu
Foto: liptovskemuzeum.sk

Liptovské múzeum v Ružomberku predstaví svoju novú publikáciu

Liptovské múzeum v Ružomberku v stredu 28. 10. 2020 predstavuje svoju novú publikáciu, určenú odbornej muzeálnej, muzeologickej i širšej laickej verejnosti.

Kniha „Múzejníctvo v Liptove“, ktorého autorom je PhDr. Martin Krupa, riaditeľ múzea, zoznámi čitateľa s viac ako storočnou bohatou históriou muzeálnych inštitúcií na Liptove i pokusov, iniciatív, predstupňov organizačných foriem, spolkov a spoločností, ktoré ich založeniu predchádzali.

V spomínanom časovom rozpätí vznikli na Liptove štyri múzea, každé s osobitým zameraním a náplňou činnosti i s mnohými spoločnými črtami a aktivitami a výsledným synchrónnym efektom dokumentovania a múzejnej prezentácie prírodného, historického a umeleckého bohatstva regiónu.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa prezentácia knihy uskutoční vo vyššie spomínaný deň, 28. 10. 2020 o 10.00, vo výhradne elektronickej podobe, formou dokrútok a priameho prenosu, ktorí môžu záujemcovia a priaznivci sledovať na facebooku Liptovského múzea v Ružomberku.  Knihu predstaví jej autor, PhDr. Martin Krupa, a do života ju uvedú RNDr. Dana Šubová, CSc., riaditeľka SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši, a PhDr. Ferdinand Uličný, DrSc., popredná osobnosť slovenskej historickej vedy a osobitne slovenskej medievalistiky, dlhoročný pedagóg Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Účastníkov prenosu pozdraví aj riaditeľ partnerského MJK Mgr. Jaroslav Hric.

Na úvodné predstavenie publikácie nadviaže program, ktorý je súčasťou aktuálneho inovatívneho bloku vzdelávacích a kultúrno – vzdelávacích podujatí Liptovského múzea v Ružomberku v internetovom priestore. PhDr. Karol Dzuriak prevedie divákov cez vybrané expozície Liptovského múzea v jeho sídelnej ružomberskej budove a predstaví niektoré z jeho zaujímavých a cenných exponátov, Mgr. Jana Saganová priblíži výber zo vzácnych tlačí a archiválií v správe múzea, Jiří Přibyl zasvätí záujemcov do tajov odbornej práce konzervátora a reštaurátora.

Novinkou tohto vysielania bude aj zaradenie návštevníkov – divákov facebooku do súťaže o knihu Múzejníctvo v Liptove. Pričom prví piati, ktorí správne odpovedia na položenú otázku v priebehu vysielania, dostanú darom spomínanú publikáciu.

Pracovníci Liptovského múzea v Ružomberku sa tešia na Váš záujem a ďakujú Vám za Vašu priazeň.

Zdroj: Liptovské múzeum

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

fašiangy, Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Vychutnajte si tú pravú fašiangovú atmosféru na prvom tohtoročnom podujatí Múzea slovenskej dediny Už sa …