streda - 28. februára, 2024
, Martin: Knižnica Turčianskej galérie sa rozrástla o 68 nových titulov

Martin: Knižnica Turčianskej galérie sa rozrástla o 68 nových titulov

Vďaka projektu Akvizície Turčianskej galérie získala knižnica galérie 68 nových titulov o výtvarnom umení. Doplnenie knižničného repertoáru financovala z grantu Fondu na podporu umenia.      

Knižničný fond podľa PR manažérky Turčianskej galérie v Martine Niny Haverl, tvorí približne 4000 knižných jednotiek, ktoré sa z prevažnej časti venujú umeniu.

„Knižnica Turčianskej galérie fungovala ešte donedávna prevažne ako príručná knižnica pre zamestnancov, výtvarníkov a kurátorov v nej vystavujúcich. Počas tohto obdobia bola napĺňaná knižnými titulmi z Okresnej pamiatkovej správy v Martine, z darov a sporadických nákupov. Časť knižničného fondu tvorili aj publikácie či katalógy nadobudnuté výmenou s inými kultúrnymi organizáciami,“ dodala PR manažérka.

Na začiatku roka 2017 sa vedenie galérie rozhodlo sprístupniť knižnicu pre širšiu verejnosť a zapísať ju do Zoznamu knižníc SR na Ministerstve kultúry SR.

„Týmto sme stanovili aj svoje zameranie a sústreďujeme sa už len na výtvarné umenie a príbuzné odbory. Knižnica Turčianskej galérie nebola pravidelne dopĺňaná novými titulmi niekoľko rokov a doposiaľ nemala vyhradené zameranie,“ uviedla Haverl.

Knižnica slúži aj zamestnancom Turčianskej galérie pri ich aktivitách a práci s návštevníkmi. Konajú sa tu prednášky dejín umenia pre študentov, edukačné aktivity pre deti a študentov, Umenie pre seniorov. „I keď knižnica nikdy nebude rozsahom patriť medzi veľké, veríme, že prispeje k celkovej vzdelanostnej a vedomostnej úrovni širokej verejnosti,“ uzavrela PR manažérka Turčianskej galérie.

Zdroj: TASR

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

fašiangy, Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Vychutnajte si tú pravú fašiangovú atmosféru na prvom tohtoročnom podujatí Múzea slovenskej dediny Už sa …