nedeľa - 16. júna, 2024
, Matica slovenská vydala významnú monografiu Slovensko-maďarské storočie
Foto:matica.sk

Matica slovenská vydala významnú monografiu Slovensko-maďarské storočie

Matica slovenská vydala významnú monografiu Slovensko-maďarské storočie 1918/1920 – 2018/2020 v historických, historiografických, biografických a bibliografických poznámkach. Autor diela historik a biografista Pavol Parenička ju predstavil na októbrovej medzinárodnej konferencii o Trianonskej mierovej zmluve.

Vedecká syntéza mapuje vzťahy Slovákov a Maďarov za storočie od vzniku Československej republiky v roku 1918 a podpísania Trianonskej mierovej zmluvy v roku 1920. Na slovensko-maďarské vzťahy poznamenané mnohými udalosťami nazerá cez prizmu histórie a osobností zaoberajúcich sa slovensko-maďarskými vzťahmi. Čitateľ sa zoznámi so slovenským pohľadom na problematiku tohto spolunažívania dvoch národov – maďarskej menšiny na Slovensku a takmer zaniknutej vetvy slovenského národa v Maďarsku,“ priblížil docent Pavol Parenička, literárny historik Matice slovenskej, kulturológ a vysokoškolský pedagóg, ktorý je autorom viacerých monografií a vysokoškolských učebníc, zostavovateľom zborníkov, ako aj spoluautorom a redaktorom encyklopedických diel.

Monografia načrtáva spoločnú slovensko-maďarskú koexistenciu od najstarších čias začínajúcich na sklonku 9. storočia po Kristovi cez existenciu stredovekého a novovekého Uhorského kráľovstva až do osudového roku 1918. Venuje sa i zložitým témam, ku ktorým patria pohnuté roky 1918 až 1920, 1938 až 1939, 1945, ale aj rok 1968. Detailne približuje dejiny slovensko-maďarských vzťahov od vzniku Československej republiky po súčasnosť, keď aktuálne sú Slovenská republika a Maďarsko partnerskými krajinami v rámci Vyšehradskej štvorky, NATO a Európskej únie.

Dôležité dielo prezentoval autor na medzinárodnej vedeckej konferencii s názvom 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí, ktorú 14. a 15. októbra 2021 usporiadala Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre právnych vedcov zo Slovenska, Maďarska a Poľska. Na konferencii vystúpil za Maticu slovenskú okrem Pavla Pareničku aj predseda MS Marián Gešper s príspevkom Matica slovenská v kontexte štátoprávneho vývoja slovenského národa.

Zdroj: Matica slovenská

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Ivan Bella, Slovenská národná knižnica bude hostiť vedecko – popularizačný deň Cesta časom

Slovenská národná knižnica bude hostiť vedecko – popularizačný deň Cesta časom

Objaviteľ siedmych nových dinosaurov Martin Kundrát a prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella budú 25. mája …