sobota - 22. júna, 2024
, Medicínski klauni rozveseľujú malých pacientov aj na diaľku
Foto: UNM

Medicínski klauni rozveseľujú malých pacientov aj na diaľku

Celý svet sa prispôsobuje novým podmienkam, ktoré sú pre mnohých neraz náročné. Pacienti v nemocniciach sú kvôli zákazu návštev izolovaní od vonkajšieho sveta a nemôžu sa stretnúť so svojimi blízkymi. Do nemocníc sa nedostanú ani terapeutickí klauni, ktorí už niekoľko rokov navštevujú detských pacientov na viacerých klinikách Univerzitnej nemocnice Martin. Ešte donedávna prinášali klauni z občianskeho združenia Červený nos pravidelne smiech aj na detské oddelenie Psychiatrickej kliniky UNM, ktorá má celoslovenskú spádovú oblasť a liečia sa tu tie najvážnejšie duševné poruchy detí.  

V čase pred vypuknutím koronakrízy boli návštevy medicínskych klaunov z O.Z. Červený nos pre deti pravidelným a veľmi vítaným spestrením ich pobytu v nemocnici. Pre protiepidemické opatrenia  sa na nemocničné oddelenie aktuálne nedostanú. Klauni si k detským pacientom martinskej psychiatrie predsa len cestu našli. Nemocnici sa rozhodli venovať tablety, aby sa prostredníctvom nich mohli s malými pacientmi opäť vidieť aj počuť. „Rozbehli sme program Klaunské návštevy online. Prostredníctvom interaktívneho videohovoru sa môže malý pacient stretnúť a zabaviť s dvomi profesionálnymi zdravotnými klaunmi, ktorí sa mu budú cca 20 minút venovať vo vopred dohodnutom termíne,“ priblížila projekt Martina Dobšinská Novomestská, hovorkyňa občianskeho združenia. Aj takáto forma stretnutia s klaunmi na diaľku pacientov detskej psychiatrie veľmi teší a zároveň aj pomáha. Súčasťou liečby detí a adolescentov so psychickými problémami sú totiž okrem psychofarmakoterapie či režimovej liečby aj rôzne neliekové postupy. Terapeutické účinky klaunov priblížila vedúca sestra Psychiatrickej kliniky UNM Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH: „Online klauniády predstavujú inú formu sociálnej interakcie, ktorá aj v online priestore pomáha pacientom pri adaptácii na hospitalizáciu, a taktiež parciálne prispieva aj k rozvoju sociálnych zručností našich pacientov. Je to doplnková časť psychosociálnej rehabilitácie pacientov, ktorú sme v čase koronakrízy   začali intenzívne zaraďovať do terapeutického režimu oddelenia.“     

Pri tablete sa detskí pacienti striedajú podľa časového harmonogramu vo dvojici za prísneho dodržiavania protiepidemiologických opatrení. Online klauniáda sa nezaobíde bez tradičného vybavenia, ktorým je červený nos nielen u klaunov, ale v niektorých prípadoch aj u detí. Cieleným rozhovorom si účinkujúci klauni získavajú pozornosť „publika“ a zapájajú deti do rozličných úloh, ktoré majú v drvivej väčšine humorný charakter najmä vzhľadom na vek a osobnostný profil detí,“ dodala M. Dubovcová.

Klauni z O.Z. Červený nos bavia hospitalizované deti v nemocniciach už viac ako 17 rokov. „Poslaním nášho združenia je prinášať radosť a smiech, tým, ktorí to potrebujú. Cieľom klaunských návštev je odpútať pacientov od myšlienok na nemocničné prostredie, od strachu a myšlienok na chorobu, preniesť ich pozornosť inam, zlepšiť náladu a podporiť tak duševnú pohodu, ktorá je dôležitá aj pre podporu liečby samotnej,“ informovala Martina Dobšinská Novomestská. Klauni veria, že sa so svojim programom budú môcť medzi hospitalizované deti vrátiť už čo najskôr.

Zdroj: UNM

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …