utorok - 18. júna, 2024
, Memorandum národa slovenského oslávi 160 rokov

Memorandum národa slovenského oslávi 160 rokov

Memorandum národa slovenského z roku 1861 bolo a stále je jedným z pilierov slovenskej štátnosti. Výsledkom zhromaždenia bolo prijatie Memoranda národa slovenského, ktoré patrí medzi kľúčové štátotvorné dokumenty našich novodobých dejín. Osobitný význam má Memorandum z pohľadu Martina. Týmto podujatím sa začal proces premeny dovtedy malého mestečka na centrum národnej kultúry Slovákov. Je preto zákonité, že pripomenutie si 160. výročia Memoranda národa slovenského, ktoré sa uskutoční 6. – 7. júna 2021 na historických miestach, organizuje Mesto Martin v spolupráci s Maticou slovenskou.

Dvojdňové podujatie ponúka bohatý program pre odbornú verejnosť, občanov mesta a aj jeho návštevníkov. (Pravdaže, v rámcoch “narysovaných” protipandemickými opatreniami.) Zvláštne postavenie v programe má Výročné zasadnutie Rady národnej kultúry, ktoré sa uskutoční v pondelok 7. júna o 10. hodine v zasadacej miestnosti MÚ v Martine. Spolu s pozvanými členmi RNK na ňu organizátori pozývajú každého, kto má záujem o kultúru, jej širokospektrálny život a jeho perspektívy v Martine, regióne a aj na celom Slovensku. Vstup je teda voľný, opäť pri dodržiavaných aktuálnych protipandemických opatrení.

Trochu aktuálnej histórie o RNK. Na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky z roku 1994 je mesto Martin centrom národnej kultúry Slovákov žijúcich doma i v zahraničí a zákon umožnil mestu zriadiť aj stály poradný orgán na plnenie poslania a funkcií vyplývajúcich z uvedenej pozície. Tým sa stala Rada národnej kultúry (RNK). Jej členmi sú zástupcovia samosprávy, štátnej správy a celonárodných kultúrnych ustanovizní a významní kultúrni pracovníci, umelci, spisovatelia, výtvarníci, herci. Úlohy a pôsobnosť vymedzuje štatút mesta Martin.

Po rokoch stagnácie orgánu sa v roku 2020 takpovediac revitalizovala. Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Martin ako členov RNK schválili 25 osobností, z ktorých 21 členstvo aj prijalo. Na pôde Mestského úradu v Martine sa koncom januára 2020 prvýkrát zišli členovia RNK, keď celkovo 21 osobností spätých s Martinom zareagovalo na výzvu primátora mesta Jána Danka, aby vrátili Martinu silnú pozíciu na poli slovenskej kultúry. „Som veľmi poctený, že pozvania za členov prijali najvýznamnejšie osobnosti spojené s mestom Martin osobne alebo profesionálne. Na najbližšom zasadnutí prebehnú voľby predsedu, podpredsedov a tajomníka a predstaví sa akčný program rozvoja mesta Martin. Verím, že práve vďaka rade sa nám podarí lepšie formulovať a presadzovať naše záujmy. Naše mesto si to nepochybne zaslúži,“ povedal vtedy primátor Martina Ján Danko.

Na prvom zasadnutí členovia rady diskutovali o personálnych otázkach, cieľoch a tiež o možnosti martinskej kandidatúry na post Európskeho hlavného mesta kultúry 2026. Zúčastnení členovia sa dohodli na najbližšom stretnutí v druhej polovici februára, aby si spomedzi seba zvolili predsedu, podpredsedu a tajomníka a konkrétne dohodli jednotlivé kroky, aby podporili status Martina ako kultúrneho centra Slovenska.

Na svojom druhom zasadnutí sa novokonštituovaná RNK stretla v stredu 19. februára 2020. Na úvod členov RNK privítal primátor Ján Danko, ktorý uviedol, že revitalizovaná Rada má pred sebou viacero úloh a aj víziu, pri plnení ktorej bude naďalej nápomocný a v tomto zmysle bude pôsobiť tiež na poslancov mestského zastupiteľstva. Potom členovia RNK v aklamačnej voľbe zvolili predsedu, ktorým sa stal kultúrny aktivista a manažér, historik, spisovateľ, publicista a organizátor spoločenského života Peter Cabadaj. Zároveň spomedzi členov RNK vzišiel päťčlenný riadiaci orgán Rady. Jeho člen, publicista, novinár a spisovateľ Igor Válek, vo funkcii tajomníka, informoval, že jednou z prvých úloh Rady bude oživenie tvorivého dialógu medzi kultúrnymi a spoločenskými organizáciami, ako aj občianskymi združeniami venujúcimi sa kreatívnemu priemyslu a cestovnému ruchu, spolkami národnostných menšín, neziskovými združeniami či vzdelávacími, športovými a inými organizáciami.

P. Cabadaj: „S plnou vážnosťou sa budeme venovať strategickému rozvoju kultúry a kreatívneho priemyslu v meste a celom regióne. Aj preto sme sa rozhodli ako prvý neprehliadnuteľný krok zorganizovať v nedlhom časovom horizonte konferenciu venovanú vlaňajšiemu 25. výročiu prijatia Zákona NR SR o Martine ako centre národnej kultúry Slovákov. Cieľom bude detailne zhodnotiť uplynulú štvrťstoročnicu a prijať závery, ako ďalej. Mimoriadnu pozornosť bude RNK venovať súťaži o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026.“ Aj sa tak stalo, napriek viacerým prekážkam zložitej pandemickej doby, a hoci Martin nepostúpil do finále národnej časti tejto súťaže, za svoj projekt si prípravný výbor kandidatúry, vedený práve RNK, vypočul ocenenia tak z MK SR, ako aj medzinárodnej hodnotiacej komisie. Najdôležitejšie z celého živého procesu je, že boli postavené základy rodiacej sa stavby plnšieho kultúrneho života v Martine i regióne, na ktorých možno stavať ďalej.

, Memorandum národa slovenského oslávi 160 rokov

Zdroj: Mesto Martin

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Detská nedeľa, Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Deň plný hier a zábavy – aj taká bude Detská nedeľa 2. júna 2024 v …