štvrtok - 13. júna, 2024
, Mesto Dolný Kubín začalo so záchrannými prácami na budove Kina Choč
Foto: dolnykubin.sk

Mesto Dolný Kubín začalo so záchrannými prácami na budove Kina Choč

Začiatkom roka začala dolnokubínska samospráva s dlho očakávanou opravou na budove Kina Choč – bývala židovská synagóga. Mesto ešte v minulom roku pripravilo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa, ktoré vyhrala stavebná spoločnosť z Námestova. Predpokladanú sumu za prvú etapu rekonštrukcie vo výške 70-tisíc eur sa práve vďaka verejnému obstarávaniu podarilo znížiť o takmer 7-tisíc eur.

„Aktuálne realizujeme záchranné práce na budove Kina Choč. Prvým krokom je stabilizácia základov pôvodnej budovy synagógy, ale aj novšej prístavby. Nová hydroizolácia ovplyvní kvalitu a životnosť celej stavby. Zároveň kompletne zrekonštruujeme zvody dažďovej vody,“  povedal Ján Prílepok, primátor mesta.

Cieľom opravy je taktiež rekonštrukcia, zateplenie a odvetranie strechy židovskej synagógy, vrátane úpravy bleskozvodov, odvodenia strechy a spevnených plôch okolo objektu. „Spoločnosť prevzala stavenisko na konci novembra. Vzhľadom na aktuálne ročné obdobie sme prispôsobili harmonogram prác, ktoré sa dajú realizovať vo vnútri objektu, ale aj vonku vzhľadom na zlepšenie počasia. Momentálne prebiehajú práce na odvodnení spodnej časti stavby a na sanácii juhovýchodnej časti objektu synagógy. Na severovýchodnej strane bolo zároveň zdemontované oceľové prestrašenie vchodu a pripravujú sa práce na zriadení novej vodovodnej prípojky,“ vysvetlil Pavol Starek, vedúci odboru výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.

V uplynulých mesiacoch sa radnici podarilo na budove ošetriť krov, opraviť chybné drevené prvky, ošetriť drevo ochrannými nátermi a začalo zatepľovanie podstrešného priestoru minerálnou vlnou. Keď sa zlepší počasie, stavebná spoločnosť bude pokračovať s opravou strešnej krytiny. „Prejdeme na opravu povrchu strešného plášťa náterovými farbami. Osadenie šiestich odvetrávacích hlavíc, ktoré sú súčasťou zatepľovacích prác na odvetranie, sú už vykonané. Potom budú ukončené práce na úprave bleskozvodu, aby mohli byť zrealizované prvky pre odvodnenie strešnej konštrukcie,“ objasnil Starek.

Jedným z cieľom stavebných prác je aj sanácia statickej poruchy na juhovýchodnej stene židovskej synagógy, ktorú odhalili projektanti počas prieskumu budovy. „Juhovýchodná strana vykazovala statické poruchy. Jedným z možných spôsobov, ako odstrániť statický problém je zabudovanie oceľových podporných konštrukcií, ktoré zabezpečia celkovú stabilitu vertikálneho nosného systému stavby. Na elimináciu termických zmien obvodového plášťa bude použitý kontaktný zatepľovací systém,“ ozrejmil vedúci odboru výstavby.

Práce na prvej etape obnovy židovskej synagógy by mali byť ukončené v júni. Budova by tak mala byť po úvodných nevyhnutných opravách pripravená pre ďalšie etapy jej obnovy.

Zdroj: Mesto Dolný Kubín

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Purist, Barmuseum: Purist

Barmuseum: Purist

festHUDOBNE  v Barmuseum po piate! Fanúšikovia elektropopu si  môžu do svojho kalendára zaznačiť dôležitý dátum …