utorok - 16. apríla, 2024
, Mesto Krásno nad Kysucou zavádza elektronickú evidenciu odpadov
Foto: Ilustračné/Pixabay.com

Mesto Krásno nad Kysucou zavádza elektronickú evidenciu odpadov

Mesto Krásno nad Kysucou pristúpilo k zavedeniu elektronickej evidencie zberných nádob na zmesový komunálny odpad pomocou RFID čipov. Vďaka nim budeme viesť evidenciu o uskutočnených výsypoch a budeme tak mať informácie o množstve vyvezeného odpadu.

V nasledujúcich dňoch preto začneme umiestňovať na všetky zberné nádoby na zmesový komunálny odpad, za ktoré sa platí poplatok, RFID čipy. Nádoby, za ktoré sa poplatok neplatí, nebudú očipované a nebudú vysypávané. O konkrétnom termíne čipovania podľa jednotlivých lokalít budete informovaní prostredníctvom v mobilnej aplikácie, na stránkach mesta, ako aj v rozhlase.

Nakoľko je nevyhnutné, aby údaje, ktoré budú zadávané do systému, boli korektné a súhlasili s rozhodnutím o poplatku za zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, je potrebné, aby bol v danom termíne doma poplatník, ktorý je uvedený na rozhodnutí o platbe za komunálny odpad a údaje odsúhlasil. Pripravte si preto Vaše rozhodnutia.

Touto cestou prosíme obyvateľov o spoluprácu a žiadame majiteľov zberných nádob, aby v stanovenom termíne ponechali zberné nádoby na zmesový komunálny odpad vyložené pred svojimi nehnuteľnosťami a aby zberné nádoby ani po vývoze podľa harmonogramu neodkladali. Označovanie zberných nádob bude prebiehať priebežne po jednotlivých lokalitách. Užívatelia, ktorých zberné nádoby budú označené RFID čipmi, si ich až následne môžu odložiť.

Poškodené (prasknuté telo nádoby, odtrhnuté veko a pod.) a tiež staré kovové 110 l zberné nádoby označené nebudú. V prípade, že objem Vašej zbernej nádoby nebude v súlade s platným VZN podľa počtu osôb s prihláseným trvalým pobytom, zberná nádoba bude vymenená za nádobu so zodpovedajúcim objemom.

Čipovanie zberných nádob vytvorí priestor pre spravodlivejšie nastavenie poplatkov, elimináciu neplatičov a znižovanie nákladov na skládkovanie odpadov. Naším cieľom je zároveň zvýšenie doterajšej miery triedenia mesta.

Zdroj: Mesto Krásno nad Kysucou

 

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Modré hory akustik, Barmuseum: Modré hory akustik

Barmuseum: Modré hory akustik

Projekt festHUDOBNE pokračuje a druhou skupinou, ktorú si pre vás pripravili v Barmuseu, sú nezameniteľný …