utorok - 3. októbra, 2023
, Mesto Martin je pripravené na zimnú údržbu ciest a chodníkov
Foto/Zdroj: Mesto Martin

Mesto Martin je pripravené na zimnú údržbu ciest a chodníkov

Koniec novembra so sebou priniesol okrem sychravejších rán aj postupné ochladzovanie a je len otázkou času, kedy sa v Martine objaví prvá snehová pokrývka. O to, aby cestná doprava mohla fungovať bez obmedzení a Martinčanom sneh čo najmenej komplikoval každodenný život sa stará zimná údržba.

Mesto je pripravené na zimnú údržbu

Mesto Martin v rámci blížiacej sa zimnej údržby robí všetko preto, aby čo najefektívnejšie riešilo vzniknuté nepriaznivé situácie a uľahčilo život svojim obyvateľom v oblasti zjazdnosti a schodnosti komunikácií a chodníkov. Samotná zimná údržba sa riadi Operačným plánom zimnej údržby, ktorý schvaľujú poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií na zimné obdobie 2019/2020 stanovuje postupnosť zimnej údržby z hľadiska dôležitosti a priorít príslušných mestských komunikácií a taktiež rieši možné krízové situácie.

Mestské komunikácie sú rozdelené do štyroch kategórií a chodníky do troch. Zimnú údržbu bude v  Martine zabezpečovať spoločnosť Brantner Fatra, s. r. o., ktorá bude udržiavať viac ako 1 000 km ciest a chodníkov. „Je nevyhnutné zdôrazniť, že mesto nie je správcom všetkých komunikácií na svojom území a zimnú údržbu hlavných ťahov bude zabezpečovať  Slovenská správa ciest so svojimi mechanizmami a na základe vlastných priorít, povedala hovorkyňa mesta Martin Zuzana Kalmanová.

Pozor na parkovanie vozidiel

Mesto Martin tak ako každý rok žiada majiteľov motorových vozidiel, aby z dôvodu vykonávania zimnej údržby neparkovali svoje vozidlá na komunikáciách na miestach, na ktorých to zákon o cestnej premávke zakazuje. Podľa tohto zákona vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

Zákon o cestnej premávke ďalej stanovuje, že pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom výjazd z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich. Vodič nesmie zastaviť a stáť v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti, na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu koridor pre cyklistov.

Zdroj: Mesto Martin

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Parkovanie, Pozor! Zmena parkovania v Martine

Pozor! Zmena parkovania v Martine

Od októbra vstupuje do platnosti zákon, ktorý zakazuje státie motorových vozidiel na chodníkoch. Mestská polícia …