štvrtok - 18. apríla, 2024
, Organizácie v meste Dolný Kubín môžu žiadať o dotáciu
Foto: dolnykubin.sk

Organizácie v meste Dolný Kubín môžu žiadať o dotáciu

Športové a kultúrne organizácie, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území mesta Dolný Kubín, môžu aj tento rok žiadať finančné prostriedky na ich aktivity v nasledujúcom roku. Radnica práve v týchto dňoch vypísala výzvy pre záujemcov o dotáciu, ktorí môžu posielať svoje žiadosti mestu. Magistrát v rámci svojej dotačnej politiky vyčlenil na uvedený účel sumu vo výške 168 547 eur, čo je v porovnaní s týmto rokom vyššia suma o 15 tis. eur. 

O dotáciu nemôžu žiadať fyzické osoby

„O dotáciu môžu požiadať všetky právnické osoby, združenia, neziskové organizácie, živnostníci a kluby, ktoré boli založené v Dolnom Kubíne alebo pôsobia v našom meste. Treba však upozorniť, že tak, ako aj minulý rok,  nemôžu o dotáciu požiadať fyzické osoby,“ vysvetlil Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne s tým, že presné podmienky určuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2018 o poskytovaní dotácií, ktoré obsahuje všetky podrobnosti o poskytovaní podpory zo zdrojov mesta.

Na oblasť športu je na budúci rok vyčlenená suma 109 500 eur a maximálna výška jednej dotácie nemôže presiahnuť 49 400 eur. V kultúrnej oblasti a v oblasti podpory detí a mládeže sa rozdelí 14 000 eur. O úspešných žiadateľoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo na základe návrhu komisie školstva, mládeže a športu, komisia kultúry a cestovného ruchu alebo komisie sociálnych vecí a zdravotníctva. „Už niekoľko rokov podporujeme činnosť športových, kultúrnych a sociálnych organizácií na našom území, pretože majú svoju nezastupiteľnú úlohu pre našich obyvateľov a život v našom meste. Preto som veľmi rád, že záujem o podporu zo strany žiadateľov je každý rok veľký,“ konštatoval Ján Prílepok, primátor mesta.

Žiadosť treba doručiť do konca roka

Žiadosť musí byť doručená najneskôr do ‪31. decembra 2019 na Mestský úrad Dolný Kubín a je potrebné, aby bola vyplnená na predpísanom tlačive spolu s povinnými prílohami,  ktoré záujemcovia nájdu na internetovej stránke mesta.

V dotačnom programe na projekty Šanca pre všetkých 2020 je pre oblasť voľného času, kultúry a športu určených 32-tisíc eur, kde o pridelení 29-tisíc na projekty bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo a 3 000 eur rozdelí primátor mesta. Záujemcovia o dotáciu pre sociálnu oblasť budú môcť čerpať zo sumy 13-tisíc eur. „V oblasti projektov môžu poslanci schváliť maximálnu výšku dotácie na jeden projekt v sume 1500 eur,“ doplnil Švento.

Budúci rok bude môcť dolnokubínska samospráva podporiť aj talentovanú mládež v meste z celkového balíka 3 000 eur. „Každoročne sa nám aj vďaka tejto dotácii podarilo podporiť mnoho vyrastajúcich talentov v Dolnom Kubíne,“ povedal na záver primátor. 

Zdroj: Mesto Dolný Kubín

 

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Modré hory akustik, Barmuseum: Modré hory akustik

Barmuseum: Modré hory akustik

Projekt festHUDOBNE pokračuje a druhou skupinou, ktorú si pre vás pripravili v Barmuseu, sú nezameniteľný …