streda - 24. apríla, 2024
, Mesto Martin predstavilo projekt nového protikorupčného systému

Mesto Martin predstavilo projekt nového protikorupčného systému

Martin, 20. mája – Mesto Martin spúšťa implementáciu nového efektívneho protikorupčného systému riadenia inšpirovaného britskou normou BS 10 500. Ide o systém, ktorý má nadviazať na súčasný projekt – Transparentné mesto. Hovorí primátor mesta Martin, Andrej Hrnčiar:

[audio:https://rebeca.sk/audio/spravy/19_05_2014_hrnciar_novy_protikorupcny_system.mp3|titles= Andrej Hrnčiar pre Rádio Rebeca]

V Martine má byť systém riadenia implementovaný pod hlavičkou slovensko-nemeckej spoločnosti QSCert®, spol. s.r.o.. Táto spoločnosť sa na Slovensku zaraďuje medzi dva najväčšie certifikačné orgány a v súčasnosti si buduje sieť zahraničných pobočiek po celom svete. „Nakoľko korupčné riziko sa líši v závislosti od faktorov jedinečných pre danú organizáciu, norma BS 10 500 sa riadi generickými požiadavkami, a teda požiadavkami použiteľnými pre všetky druhy organizácií. Jej cieľom je zaviesť do praxe prísnejšie zákonné požiadavky, tak ako sa stalo pred pár rokmi v Spojenom kráľovstve,“ vysvetľuje hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová. Mesto si teda od normy sľubuje zlepšenie a zefektívnenie manažérskych procesov a zároveň deklaruje záväzok mesta byť zodpovedným voči svojim občanom.

BS 10500 je založený na šiestich základných princípoch predchádzania korupcií. „Primerané postupy voči korupčnému správaniu, záväzok bojovať s korupciou na najvyššej úrovni, zhodnotenie rizika, opatrnosť a starostlivosť vynakladaná v obchodnom styku, komunikácia, monitoring a napokon zhodnotenie,“ vysvetľuje obsah normy prednostka Mestského úradu Martin, Katarína Katinová.

Mesto Martin s implementáciou začína v mesiaci jún, kedy prebehne audit, na základe ktorého má byť zhotovená situácia a navrhnuté zlepšenia. Podľa prednostky by mali byť výsledky auditu známe už v priebehu júna, kedy sa odštartuje aj druhá fáza implementácie.

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *