piatok - 14. júna, 2024
, Mesto Martin sa chce uchádzať o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026
Foto: FB/Martin - Oficiálna stránka mesta

Mesto Martin sa chce uchádzať o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026

Na svojom druhom zasadnutí sa v utorok 19. februára 2020 v priestoroch Mestského úradu v Martine zišla novokonštituovaná Rada národnej kultúry (RNK). Obsahom jej činnosti je všestranný kultúrny a umelecký život v Martine a regióne Turca, ako i jeho presah do viacerých zložiek spoločenského života v tejto časti Slovenska.

Na úvod členov RNK privítal primátor Martina Ján Danko, ktorý uviedol, že revitalizovaná Rada, o ktorej obnovenie sa rád postaral, má pred sebou viacero úloh a určite aj víziu, pri plnení ktorej bude naďalej nápomocný a v tomto zmysle bude pôsobiť tiež na poslancov mestského zastupiteľstva. Následne členovia RNK v aklamačnej voľbe zvolili predsedu, ktorým sa stal kultúrny aktivista, historik, publicista a organizátor spoločenského života Peter Cabadaj.

Zároveň podobnou voľbou spomedzi členov RNK vzišiel päťčlenný riadiaci orgán Rady. Jeho člen, publicista, novinár a spisovateľ Igor Válek, vo funkcii tajomníka informoval, že jednou z prvých úloh Rady bude oživenie tvorivého dialógu medzi kultúrnymi a spoločenskými organizáciami, ako aj občianskymi združeniami venujúcimi sa kreatívnemu priemyslu a cestovnému ruchu, spolkami národnostných menšín, neziskovými organizáciami či športovými a inými organizáciami.

Podrobnejšie predseda RNK v Martine P. Cabadaj: „S plnou vážnosťou sa budeme venovať strategickému rozvoju kultúry a kreatívnemu priemyslu v meste a celom regióne. Aj preto sme sa rozhodli ako prvý neprehliadnuteľný krok zorganizovať v nedlhom časovom horizonte konferenciu venovanú minuloročnému 25. výročiu prijatia Zákona NR SR o Martine ako centre národnej kultúry Slovákov. Cieľom bude detailne zhodnotiť uplynulú štvrťstoročnicu a prijať závery, ako ďalej. Mimoriadnu pozornosť bude RNK venovať súťaži o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. V tejto súvislosti uvediem, že po marcovom zasadnutí poslancov mestského zastupiteľstva sa dozvieme, či Martin bude kandidovať samostatne.“ Záverom pripomenieme, že v roku 2013, keď sa Európskym hlavným mestom kultúry stali napokon Košice, sa Martin vďaka kvalitnému projektu prebojoval do finálovej štvorice najúspešnejších slovenských miest.

Zdroj: Igor Válek, tajomník rady národnej kultúry

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Purist, Barmuseum: Purist

Barmuseum: Purist

festHUDOBNE  v Barmuseum po piate! Fanúšikovia elektropopu si  môžu do svojho kalendára zaznačiť dôležitý dátum …